ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến

lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

mùng 8 tháng 12

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật II Mùa Vọng, mùng 5 tháng 12 năm 2004: ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12.

Tin Vatican (Vat 5/12/2004) - Trưa Chúa Nhật thứ II mùa Vọng, mùng 5 tháng 12 năm 2004, trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc đến ngày Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm với những lời như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Với niềm vui trong tâm hồn, chúng ta chuẩn bị cử hành Lễ Trọng Kính Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Năm nay (2004), lễ nầy có ý nghĩa đặc biệt. Thật vậy, năm nay (2004) là năm kỷ niệm 150 năm công bố tín điều Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Chúng ta sẽ mừng lễ Kỷ Niệm nầy vào ngày 8 tháng 12 năm 2004, với Thánh Lễ trọng thể bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, trong đó vào năm 1854, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Ðức Chân Phước Piô IX, đã công bố tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội, trong sự hiệp nhất với tất cả các giám mục khắp nơi trên thế giới. Như thế, chúng ta tôn vinh Mẹ, Ðấng Tuyệt Ðẹp "Tota Pulchra", Ðấng  đã được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Con Một của  Ngài.

Sau đó, như mọi năm, vào buổi chiều (ngày 8/12/2004), tôi sẽ đến quảng trường Tây Ban Nha để tôn vinh Mẹ Vô Nhiễm.

Anh chị em Roma và khách hành hương thân mến, Tôi mời  tất cả anh chị em hãy hiệp ý với tôi trong cử chỉ nói lên lòng tôn kính con thảo đối với Mẹ chúng ta trên trời.

Sau đó trong lời chào chúc sau kinh Truyền Tin và Phép Lành, ÐTC đã chào quý cha Giám Tỉnh Âu Châu cùng với Cha Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Don Bosco, hiện diện tại quảng trường để đọc kinh Truyền Tin với ÐTC. ÐTC nói ngài nghĩ đến toàn thể gia đình dòng Salêsiêng và hết lòng ban phép lành cho tất cả.

Ðược biết quý cha giám tỉnh âu châu trong những ngày qua đã họp với cha bề trên Tổng Quyền, để tìm hiểu về những thách thức mà dòng Don Bosco và Giáo Hội đang gặp phải tại Âu Châu. Cuộc họp đã bắt đầu hôm thứ tư tuần qua. Và trong diễn văn khai mạc, Cha Bề Trên Tổng Quyền dòng Don Bosco đã nhắc đến mục tiêu của cuộc họp là khảo sát tình trạng của âu châu trên bình diện xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo, ngõ hầu nhận diện và đáp lại những thách thức gặp phải.

Cha Bề Trên Tổng Quyền nói rằng: sau những vết thương sâu đặm của thế chiến thứ II, đại lục Âu Châu đã muốn mở ra trang sử mới, dưới sự gợi hứng của "những vị sáng lập  âu châu mới", muốn thiết lập một vùng đất mới "đã được hòa giải, hiệp nhất, tự do, dân chủ và tương trợ lẫn nhau, vừa đồng thời tôn trọng sự độc lập của mỗi quốc gia". Tuy nhiên, Cha Bề Trên Tổng Quyền Chavez cũng nêu ra những điểm tiêu cực như việc thiếu một định nghĩa rõ ràng về Âu Châu, và sự bành trướng của chủ thuyết tương đối luân lý. Cha nói tiếp như sau: Mối quan tâm sâu xa nhất là đằng sau chủ thuyết trần tục chống Giáo hội Công giáo như hiện nay, có một dòng tư tưởng cho rằng chủ thuyến nhân triển và kitô giáo là hai điều đối nghịch loại trừ nhau. Hệ quả tiêu cực của tâm thức trên là giáo hội không còn chút quan trọng nào nữa, cơ cấu gia đình bị tan rã, sự tách biệt giữa đức tin và các giá trị, sự chối từ bất cứ điều gì là "công giáo".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page