ÐTC Gioan Phaolô II

khuyến khích các nhà báo công giáo

hãy phong phú hóa việc huấn luyện

luân lý và thiêng liêng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích các nhà báo công giáo hãy phong phú hóa việc huấn luyện luân lý và thiêng liêng.

Tin Vatican (Apic 3/12/2004) - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khuyến khích các nhà báo công giáo hãy phong phú hóa việc huấn luyện luân lý và thiêng liêng, để không bị hướng dẫn sai lạc bởi khuynh hướng xấu trong nền văn hóa hiện đại. Ðó là lời khuyên của ÐTC dành cho khoảng hơn hai trăm nhà báo công giáo, làm việc cho khoảng 150 tuần báo công giáo toàn quốc Italia, họp nhau tại Roma, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 12 năm 2004, và đã được ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến vào sáng thứ Sáu mùng 3 tháng 12 năm 2004.

ÐTC đã nói như sau: "Anh chị em hãy quan tâm làm cho việc huấn luyện anh chị em đã nhận được trên bình diện luân lý và thiêng liêng, được thêm phong phú, ngõ hầu những xác tín của anh chị em được duy trì trong sự phù hợp với Phúc Âm, và ngõ hầu anh chị em không bị hướng dẫn sai lạc bởi khuynh hướng xấu đang chế ngự vài nền văn hóa hiện nay... Sự đóng góp của các nhà báo công giáo ngày nay cho thấy là hết sức quý báo hơn bao giờ hết, trên bình diện mục vụ, cũng như văn hóa và xã hội... Các tuần báo công giáo góp phần hữu hiệu vào việc làm cho các gia đình, các giáo xứ và các thành thị, được thấm nhuần những giá trị kitô, là những giá trị kết thành phần gia tài thiêng liêng của dân tộc Italia... Một cách đặc biệt, tôi nghĩ đến việc bảo vệ sự sống con người, và nghĩ đến các đôi bạn, các gia đình, đang bị làm hư đi bởi một sự giải thích sai lạc về những quyền lợi của ngôi vị. Tôi cũng nghĩ đến các giá trị như sự thật, sự công bằng và tình liên đới."

ÐTC cũng đã cám ơn các nhà báo công giáo vì công việc phục vụ của họ cho nền văn minh của tình thương. ÐTC nhận xét thêm như sau: "Trong thời đại của truyền thông toàn cầu, sứ mạng của anh chị em mỗi ngày một trở nên khó khăn hơn... Nhưng anh chị em đừng ngả lòng trước những khó khăn gặp phải... Anh chị em hãy tiếp tục rao giảng Tin Mừng sự thật và hy vọng... vừa đồng thời có thái độ mở rộng trước những viễn tượng rộng rãi của giáo hội phổ quát." Ðược biết Hiệp Hội các Tuần Báo Công Giáo Italia đã đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ các nhà báo công giáo như vừa nói trên; hiệp hội đã được thành lập vào năm 1966. Bản Ðiều Lệ của Hiệp Hội đã được phê chuẩn vào năm 1996. Hiện nay Hiệp Hội quy tụ các Tuần Báo của 143 giáo phận, và có tổng số  ấn bản được phổ biến lên đến 1 triệu 100 ngàn bản.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page