ÐTC Gioan Phaolô II

ngỏ lời với các Sinh Viên

các Ðại Học tại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II ngỏ lời với các Sinh Viên các Ðại Học tại Roma.

Tin Vatican (Apic 14/12/2004) - Lúc 5 giờ 30 chiều thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ sự Thánh Lễ dành cho giới sinh viên các Ðại Học tại Roma. Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Camillo Ruini chủ tế, cùng với khoảng 60 linh mục tuyên úy các Ðại Học tại Âu Châu, đồng tế.


Vào chiều ngày thứ Ba 14/12/2004, cuối Thánh Lễ bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, dành cho các Sinh Viên của các Ðại Học tại Roma, ÐTC làm phép Bức Ảnh Ðức Mẹ, Ngai Tòa Sự Khôn Ngoan, (Sedis sapientiae), trước khi trao cho nhóm Sinh Viên Ba Lan để tiếp tục được rước đi khắp các Ðại Học trên Thế Giới.


Ngỏ lời với khoảng 10,000 sinh viên tham dự Thánh Lễ, ÐTC đã khuyến khích họ đừng chỉ ỉ lại vào khoa học mà thôi để biết sự thật về con người. ÐTC đã nói như sau:

"Chúng con luôn đi tìm sự thật. Chúng con biết rõ rằng người ta chỉ có thể khám phá sự thật căn bản về con người, sự thật về chính chúng ta, nhờ vào cái nhìn đầy tình yêu thương của Chúa Kitô."

ÐTC cũng nhắc đến việc cử hành Năm Thánh Thể và việc chuẩn bị cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ, theo chủ đề: "Bí Tích Thánh Thể và sự thật về con người. Ðây là một chủ đề thật đòi hỏi." ÐTC giải thích thêm như sau: "Thật vậy, trước mầu nhiệm Thánh Thể, chúng ta được thôi thúc kiểm chứng sự thật Ðức Tin Ðức Cậy và Ðức Mến chúng ta."

Ðược biết Thánh Lễ dành cho các sinh viên của các Ðại Học tại Roma, vào chiều thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2004, là biến cố kết thúc ba ngày gặp gỡ các Sinh Viên Âu Châu. Cuộc Gặp Gỡ đã được khai mạc hôm thứ Bảy 11 tháng 12 năm 2004, với việc rước Bức Ảnh Mẹ, được tôn kính dưới tước hiệu "Ðức Bà là Ngai Tòa sự Khôn Ngoan", được nhóm các Sinh Viên từ Anh Quốc đưa đến. Sau những ngày Gặp Gỡ, Bức Ảnh Ðức Mẹ, Ngai Tòa Sự Khôn Ngoan, lại được trao cho nhóm sinh viên BaLan. Ðược biết, trong ngày Cử Hành Ðại Năm Thánh 2000, dành cho giới sinh viên vào tháng 9 năm 2000, Bức Ảnh Ðức Mẹ, Ngai Tòa Sự Khôn Ngoan, (Sedis sapientiae), đã được trao cho các SinhViên, để được rước đi khắp các Ðại Học trên thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page