Linh Mục Raniero Cantalamessa

cảnh tỉnh nguy cơ sống nhàm lờn

đối với Bí Tích Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh Mục Raniero Cantalamessa cảnh tỉnh nguy cơ sống "nhàm lờn" đối với Bí Tích Thánh Thể.

Tin Vatican (Zenit 10/12/2004) - Thứ Sáu mùng 10 tháng 12 năm 2004, trong bài thuyết giảng Mùa Vọng trong Năm Thánh Thể, dành cho ÐTC và giáo triều Roma, trong Nhà Nguyện Riêng của Ngài, --- Nhà Nguyện "Redemptoris Mater" (Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc), --- Linh Mục dòng Phanxicô Raniero Cantalamessa, nhà thuyết giảng của phủ giáo hoàng, đã giải thích câu thứ hai của bài Ca "Adoro Te Devote" ("Con Thờ lạy Chúa") của Thánh Thomaso Aquinô, và  cảnh tỉnh về nguy cơ sống nhàm lờn, lạnh lùng, đối với Bí Tích Thánh Thể.

Cha kêu gọi hãy chú ý đến sự hiện diện thật của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, trong Bí Tích Thánh Thể, và không phải chỉ đơn thuần là một sự "hiện diện thật" mà thôi, nhưng còn là một sự hiện diện được hướng về tôi, được dành cho tôi nữa.

Cha dùng một thuật ngữ đặc biệt, (khó chuyển dịch sang tiếng Việt), để nói về sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

Ðây là một sự "hiện diện thật" không những cách đơn thuần, theo nghĩa là "có mặt đó" (present), mà còn theo nghĩa trọn đầy, một sự hiện diện thật có liên quan đến cá nhân tôi, hướng về tôi, tìm về tương quan cá nhân với chính tôi tôi (to be). Và người tín hữu cần đáp lại sự "hiện diện thật và trọn đầy" nầy với thái độ đức tin sống động, tránh nguy cơ "nhàm lờn", lạnh lùng, đối với Bí Tích Thánh Thể. Giải thích câu thứ hai của bài thơ "Con Thờ Lạy Chúa" (Adoro Te devote) của Thánh Thomaso Aquino, Cha Raniero Cantalamessa nhắc nhớ rằng ba giác quan của con người, như  xúc giác (tay sờ) thị giác (mắt thấy), khứu giác (lưỡi nếm), --- tay sờ, miệng nếm, mắt xem --- không thể nào chứng minh hay kiểm chứng sự hiện diện của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Chỉ có việc lắng nghe và tin vào Lời Chúa phán khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể --- Ðây là Mình Ta, Ðây là chén máu Ta --- mới làm cho Ta được vững tin vào Bí Tích Thánh Thể mà thôi.

Giáo Hội dựa vào Lời Chúa phán, để quả quyết về sự hiện diện thật của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Lời Chúa là Ðá Tảng cho Ðức Tin của chúng ta vào sự hiện diện thật của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, một sự hiện diện trọn đầy, tìm đến sự đáp trả của con người, tìm đến sự hiệp thông với con người. Cha Raniero Cantalamessa giải thích thêm rằng chính vì thế, mà khi giải thích về sự hiện diện thật của Chúa trong Thánh Thể, Thánh Cyrillô trích câu phúc âm theo thánh Luca chương 22 câu 19, như sau: "Ðây là Mình Ta được trao ban cho các con", và thánh nhân mời gọi các tín hữu đừng nghi ngờ về sự thật của Lời Chúa phán, nhưng hãy chấp nhận với Ðức Tin: bởi vì Chúa, Ðấng là Sự Thật và Ngài không thể nói láo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page