ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Pêru

và nhấn mạnh đến

vai trò của Ðức Tin trong xã hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Pêru và nhấn mạnh đến vai trò của Ðức Tin trong xã hội.

Tin Vatican (Vis 7/12/2004) - Sáng thứ Ba mùng 7 tháng 12 năm 2004, ÐTC đã tiếp ông Pablo Moran, tân đại sứ Pêru cạnh Tòa Thánh, đến trình thư ủy nhiệm, và đã quả quyết với Ông rằng đời sống đạo tại Pêru là "dấu rõ ràng cho thấy sức sống Ðức Tin có thể nâng đỡ những cố gắng liên tục của dân tộc cao quý Peru, nhắm thực hiện công cuộc tiến bộ mà không chối bỏ những gốc rễ đích thực của căn cước kitô của mình." ÐTC đã nói rằng Ðức Tin công giáo, được tuyên xưng bởi đa số dân chúng tại đất nước Pêru của ngài, (đức tin đó) khích lệ nếp sống cá nhân và sinh hoạt xã hội, vừa đồng thời cổ võ một cuộc sống hòa hợp và loại trừ cám dỗ xử dụng bạo lực, sống ích kỷ và tham nhũng. Trung thành với sứ mạng của mình, Giáo Hội Công Giáo cống hiến những hướng dẫn để đương đầu với những thách thức của xã hội ngày nay trên bình diện luân lý.

Sau khi nhấn mạnh đến việc cần phải bảo vệ những giá trị dân sự, ÐTC lưu ý thêm rằng người ta không nên quên rằng những giá trị dân sự sẽ được tôn trọng, khi chúng được xây dựng trên căn bản những giá trị luân lý về sự liêm chính và tình liên đới hữu hiệu, và như thế người ta có thể sửa chữa được những bất công xã hội và chủ nghĩa cá nhân trên bình diện cũng như công; những bất công xã hội và chủ nghĩa cá nhân chắc chắn cản trở việc chu toàn công ích.

ÐTC cũng nhấn mạnh rằng việc đáp lại đầy đủ những nhu cầu căn bản của người nghèo và của những ai bị loại ra ngoài lề xã hội, cần phải được xem như là ưu tiên căn bản, bởi vì những biến đổi mau lẹ của nền kinh tế quốc tế đã đưa nhiều người vào trong hoàn cảnh sống gần như tuyệt vọng. Ðối diện với vấn đề nầy, Giáo Hội Công Giáo muốn hiện diện gần bên các gia đình cũng như các cá nhân đang phải gánh chịu những hậu quả phi nhân của hoàn cảnh vừa nói trên. Phần chính quyền, thì cần phải có những biện pháp để bảo vệ sự sống con nguời và gia đình, đang bị hăm dọa bởi quan niệm sai lầm về tự do và tiến bộ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page