ÐTC Gioan Phaolô II

mời gọi các tín hữu

chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II mời gọi các tín hữu chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh.

Tin Vatican (Vat 15/12/2004) - Lúc 10.30 sáng thứ Tư ngày 15 tháng 12 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung khoảng 9,000  tín hữu trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, và tiếp tục giải thích phần thứ hai của Thánh Vịnh 71, được dùng trong giờ kinh chiều thứ Năm của tuần thứ II. Thánh Vịnh 71 là thánh vịnh nói về Ðấng Thiên Sai như vị Vua, nhưng là vị Vua hòa bình, yêu thương chăm sóc cho những kẻ bé nhỏ.

ÐTC đã tóm gọn bài huấn đức của ngài bằng tiếng Pháp như sau: Anh chị em thân mến, trong mùa vọng, thánh vịnh 71 trình bày cho chúng ta một mẫu gương về Vị Vua thực hiện công bằng, đức độ, bênh vực kẻ nghèo và những ai bị áp bức; trong dung mạo của Vị Vua Thiên Sai nầy, chúng ta nhận ra những đường nét của Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ Maria, là Ðấng Cứu Thế muôn dân trông đợi. Việc Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem hoàn tất lời hứa cao cả mà Thiên Chúa đã nói với Abraham: "Trong Người, tất cả mọi dân nước trên mặt đất sẽ được chúc phúc".

Trong phần chào chúc các nhóm đặc biệt hiện diện, ÐTC đã cám ơn những vị thẩm quyền  đạo đời của tỉnh Trento, và những anh chị em đến từ vùng Podhale, bên Balan, vì món quà những cây thông giáng sinh. Cây Thông giáng sinh lớn, cao 32 thước, và già 110 năm tuổi, được đặt bên Hang Ðá nơi quảng trường Thánh Phêrô, và những cây thông nhỏ khác nơi các văn phòng trong nội thành Vatican.

Ðược biết, trước khi tiếp kiến các tín hữu trong Ðại Thính Ðường Phalô VI, ÐTC có cuộc tiếp kiến khoảng 3,000 bạn trẻ sinh viên học sinh đến từ khắp nơi Italia, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Các bạn trẻ nầy đã dâng lên ÐTC những bức tranh vẽ, những bài văn, những bài thơ, để tham dự cuộc thi đua toàn quốc về đề tài "Lời Nói Hòa Bình".

Bầu khí buổi tiếp kiến tại cả hai nơi, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô và trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, đã như là bầu khí vui tươi của lễ Giáng Sinh rồi vậy.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page