Tìm hiểu khóa linh thao theo thánh I-nhã

Một Cuộc Hành Trình Thiêng Liêng

Linh Mục Ðinh Văn Trung, SJ, Việt Nam

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

TUẦN NHẤT

TUẦN HAI

TUẦN BA

TUẦN BỐN

Sách Chiêm Niệm "Một Cuộc Hành Trình Thiêng Liêng" của Linh Mục Ðinh Văn Trung, SJ, Việt Nam.

Có bán tại các nhà sách, giá bán: USD $15.00 một tập.

(C) Copyright 1996. Tác giả giữ bản quyền.

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page