Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 19 -

 

Yônatan bàu chữa cho Ðavit

1 Saul nói với con là Yônatan và các tôi tớ của ông là phải ám sát Ðavit. Nhưng Yônatan, con của Saul, lại quá trìu mến Ðavit. 2 Và Yônatan cho Ðavit hay rằng: "Saul, cha tôi, đang tìm cách ám sát anh: vậy xin anh từ sáng ngày mai hãy giữ mình: anh phải ở một nơi nào kín và ẩn mình đi. 3 Còn tôi, tôi sẽ ra vào đứng bên cạnh cha tôi ngoài đồng, nơi anh sẽ tới, tôi sẽ nói về anh với cha tôi, tôi sẽ xem cơ sự ra sao và tôi sẽ tin lại cho anh".

4 Yônatan nói hay nói tốt về Ðavit với Saul cha chàng; chàng nói: "Xin Ðức Vua chớ nhỡ mang tội với Ðavit tôi tớ của người, vì anh không có tội gì đối với người, và các việc anh làm rất lợi ích cho người. 5 Anh đã liều mạng sống để hạ tên Philitin và Yavê đã dùng anh để mưu đại thắng cho toàn thể Israel; và người đã mừng. Vậy tại sao người phải mang lấy vạ đổ máu vô tội, đi ám sát Ðavit một cách vô cớ?" 6 Và Saul đã nghe tiếng Yônatan và Saul đã thề: "Yavê, hằng sống! Nó sẽ không phải chết!" 7 Yônatan mới gọi Ðavit và Yônatan đã thuật lại tự sự cho Ðavit. Yônatan đã dẫn Ðavit lại với Saul và (Ðavit) lại ở trước mặt ông như hôm qua hôm kia.

 

2 - Ðavit Chạy Trốn

 

Saul mưu sát Ðavit

8 Chiến tranh lại tái diễn. Ðavit đã xuất chinh giao chiến với quân Philitin và đánh chúng đại bại, làm chúng phải tẩu thoát trước mặt ông. 9 Một thần khí hung ác của Yavê nhập vào Saul, trong khi ông đang ngồi trong nhà. Ông sẵn chiễc giáo nơi tay, còn Ðavit thì đang đưa tay gảy đàn. 10 Saul mới tìm cách lấy giáo đâm Ðavit cắm vào tường; nhưng Ðavit né một bên đằng trước Saul, và ông đã đâm giáo cắm vào tường; Ðavit chạy mất và trốn thoát.

 

Ðavit được Mikal cứu

Ngay đêm hôm ấy, 11 Saul sai sứ đến nhà Ðavit để canh giữ ông và ám sát ông khi sáng đến. Nhưng Mikal, vợ ông, tiết lộ cho Ðavit hay: "Nếu đêm nay, anh không chịu trốn thoát thì anh sẽ phải chết". 12 Ðoạn Mikal giúp Ðavit xuống qua cửa sổ; và ông đã đi, đã chạy và trốn thoát được. 13 Rồi Mikal lấy Têraphim mà đặt nằm trên giường và nàng để một nạm lông dê nơi phía gối đầu và lấy áo phủ lên trên. 14 Vậy Saul sai sứ đến bắt Ðavit; nhưng nàng nói: "Anh ấy ốm!" 15 Saul lại sai sứ đến xem Ðavit ra sao và dặn: "Các ngươi khiêng cả giường nó lên cho ta, để ta giết nó đi". 16 Sứ giả vào và này: có một tên Têraphim trên giường và một nạm lông nơi gối đầu. 17 Saul mơi nói với Mikal: "Tại sao mày phải phỉnh lừa tao thế ấy? Mày đã để kẻ thù tao trốn mất rồi!" Và Mikal thưa với Saul: "Chính anh đã bảo con: Buông anh đi! bằng không anh phải giết em".

 

Saul và Ðavit tại nhà Samuel

18 Ðavit đã chạy miết và trốn thoát được mà đến với Samuel, ở Ramah. Ông thuật lại cho Samuel tất cả mọi sự Saul đã làm cho mình. Rồi ông và Samuel đến ngụ ở Nayôt. 19 Có tin đến cho Saul hay rằng: "Này Ðavit đang ở Nayôt tại Ramah". 20 Saul liền sai sứ đi bắt Ðavit. Họ thấy hội tiên tri đang nhập định, và Samuel đứng đó làm vị chủ sự giữa họ, và Thần khí của Thiên Chúa nhập vào họ và cả họ nữa cũng nhập định. 21 Người ta tin lại cho Saul, và ông đã sai những sứ giả khác đến, nhưng cả họ nữa cũng ngất trí tuyên sấm; Saul lại sai thêm sứ giả, và những người này cũng ngất trí tuyên sấm.

22 Bấy giờ, ông thân hành đến Ramah, và đến nơi bể cạn lớn ở tại Sêku. Ông hỏi rằng: "Samuel và Ðavit ở đâu?" Người ta thưa: "Này họ đang ở Nayôt tại Ramah". 23 Ông bỏ đó mà đi Nayốt tại Ramah, và Thần khí của Thiên Chúa đã nhập vào chính mình ông nữa và ông vừa đi vừa ngất trí tuyên sấm cho đến khi tới Nayốt tại Ramah. 24 Cả ông nữa, ông cũng lột áo xống đi; cả ông nữa cũng ngất trí tuyên sấm, trước mặt Samuel, đoạn ngã lăn xuống, trần truồng, cả ngày và cả đêm hôm ấy. Vì thế cho nên người ta nói: "Saul mà cũng thuộc hàng tiên tri sao?".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page