Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 15 -

 

Thánh chiến chống Amalek

1 Samuel nói với Saul: "Tôi đã được Yavê sai đến để xức dầu ông làm vua trên đất Israel dân của Người, vậy bây giờ ông hãy nghe các lời Yavê. 2 Yavê các cơ binh phán thế này: "Ta đã định hạch tội Amalek vì các điều nó làm cho Israel, tức là đã cản đường khi Israel từ Aicập đi lên. 3 Bây giờ ngươi hãy đi đánh Amalek và các ngươi sẽ thần tru mọi sự của nó: ngươi sẽ không thương, nhưng sẽ giết sạch đàn ông, đàn bà, trẻ con, trẻ sơ sinh, bò, chiên, dê, lạc đà và lừa".

4 Saul hiệu triệu dân chúng và duyệt binh ở Têlam: hai trăm ngàn bộ binh và mười hai ngàn người Yuđa. 5 Saul tới một thành của Amalek và cho quân mai phục trong lòng khe. 6 Saul nói với người Qêni: "Ði đi! rời khỏi đây, xuống khỏi giữa quân Amalek, kẻo nhỡ ra tôi vơ quàng cả anh, quả anh đã xử nhân nghĩa với toàn thể con cái Israel thời họ từ Aicập đi lên". Và người Qêni đã rời xa quân Amalek.

7 Saul đã đánh Amalek từ Havila đến hướng đi Sur ở về phía Ðông Aicập. 8 Ông đã bắt sống được Agag, vua Amalek, và đã thi hành án thần tru là tuốt gươm làm cỏ tất cả các dân ấy. 9 Nhưng Saul và dân đã tha cho Agag, làm một với những gì tốt nhất về chiên, dê, bò vật, những thú béo mập và cừu non; trên tất cả những gì tốt thì họ đã không muốn thi hành án thần tru, còn trên tất cả những đồ mạt hạng, gầy xọm, họ mới thi hành án thần tru.

 

Yavê từ Saul

10 Xảy đến lời Yavê cho Samuel rằng: "11 Ta hối tiếc là đã đặt Saul làm vua, vì nó đã quay lưng cho Ta, không thi hành các lịnh Ta ra". Samuel đã phẫn uất lên và kêu khẩn Yavê suốt cả đêm.

12 Sáng ngày, Samuel dậy sớm đi gặp Saul. Người ta tin cho Samuel rằng: "Saul đã đến Karmel và này, sau khi đã dựng bia, ông đã qua mà xuống Gilgal". 13 Samuel đến với Saul, và Saul nói với ông:

"Xin Yavê chúc lành cho ông! Tôi đã thi hành lịnh của Yavê". 14 Samuel nói: "Thế thì tiếng chiên dê kia là gì vậy nơi tai tôi, và tiếng bò rống tôi nghe được?" 15 Saul nói: "Họ đã đưa về từ vùng quân Amalek, ấy vì dân đã dành lại những gì tốt đẹp nhất về chiên dê, bò vật, để tế hiến Yavê Thiên Chúa của ông; còn lại chúng tôi đã thi hành án thần tru cả".

16 Samuel mơi nói với Saul: "Thôi! để tôi tin lại cho ông điều Yavê đã phán với tôi, đêm nay". (Saul) nói với ông: "Xin cứ dạy!" 17 Samuel nói: "Dẫu ông chỉ là nhỏ bé trước mắt ông, nhưng ông lại đã không nên người cầm đầu các chi tộc Israel, được Yavê xức dầu làm vua trên Israel sao? 18 Yavê đã sai ông lên đường và bảo: Ði đi! Ngươi sẽ thi hành án thần tru trên lũ tội lỗi Amalek ấy, ngươi sẽ giao chiến với chúng cho đến khi chúng tận tuyệt. 19 Tại sao ông đã không nghe tiếng Yavê? Tại sao ông đã nhào vào chiến phẩm mà làm sự dữ trước mắt Yavê?" 20 Saul nói với Samuel: "Tôi đã nghe tiếng Yavê và tôi đã đi theo con đường Yavê sai tôi đi: tôi đã dẫn về Agag, vua Amalek và tôi đã thi hành án thần tru trên Amalek. 21 Nhưng dân đã trích một phần chiến lợi phẩm: chiên, dê, bò vật, những thứ tốt nhất của vật bị thần tru để tế hiến cho Yavê Thiên Chúa của ông, ở Gilgal". 22 Samuel mới nói với Saul:

"Phải chăng Yavê vui nơi thượng hiến và lễ tế!

bằng vâng nghe tiếng của Yavê?

Này vâng nghe tốt lành hơn lễ tế,

và tuân lệnh quí hơn mỡ béo của dê.

23 Vì cưỡng lịnh khác gì tội bói toán,

và bất phục cũng bằng tội Têraphim.

Vì ông đã phế bỏ lời Yavê, Yavê đã phế bỏ ông, ông hết làm vua".

 

Saul xin thứ tha nhưng uổng công

24 Saul nói với Samuel: "Tôi có tội, tôi đã lỗi lịnh Yavê và lời của ông. Là vì tôi sợ dân chúng mà nghe theo tiếng họ. 25 Và bây giờ xin ngài xá tội tôi, mà trở lại với tôi, để tôi thờ lạy Yavê". 26 Samuel nói với Saul: "Tôi sẽ không trở lại với ông, vì ông đã phế bỏ lời Yavê, và Yavê đã phế bỏ ông khiến ông hết được làm vua trên Israel". 27 Và khi Samuel quay mặt ra đi, thì Saul níu lấy vạt áo choàng của ông, làm rách áo. 28 Samuel mới nói với Saul: "Yavê đã xé nát nước Israel của ông hôm nay mà ban cho đối thủ đồng loại của ông tốt hơn ông". - 29 Dẫu vậy Vinh dự của Israel không lật lọng, không hối tiếc, vì Người không phải phàm nhân để mà hối tiếc. - 30 Saul nói: "Tôi có tội, nhưng dù sao xin người cũng giữ thế giá cho tôi trước mặt kỳ mục dân tôi và trước mặt Israel. Xin ngài trở lại với tôi, để tôi thờ lạy Yavê Thiên Chúa của Người". 31 Samuel đã trở lại theo Saul và Saul đã thờ lạy Yavê.

32 Ðoạn Samuel nói: "Ðem lại đây Agag, vua Amalek!" và Agag thất thểu đến với ông. Agag nói: "Quả thực nỗi cay đắng phải chết đã xa!" 33 Samuel nói :

Như gươm ngươi đã làm bao người mẹ mất con thế nào,

thì trong giới đàn bà, mẹ mày cũng mồ côi con thế ấy".

Và Samuel đã phân thây Agag trước nhan Yavê ở Gilgal.

34 Samuel đã lui về Ramah, con Saul thì lên nhà ông ở Gibơah thuộc Saul. 35 Samuel đã không hề gặp lại Saul cho đến ngày ông chết; quả thực Samuel khóc thương Saul, bởi vì Yavê đã hối tiếc việc đặt Saul làm vua trên Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page