Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 04 -

 

1 Lời Samuel tới với toàn thể Israel.

 

2 - Khám Trong Tay Quân Philitin

 

Israel bị đánh bại

Xảy ra là vào những ngày ấy, quân Philitin tập hợp lại để cùng Israel giao chiến, và Israel xuất trận đón quân Philitin mà giao chiến, và đóng trại gần Eben-ha-Ezer, còn quân Philitin thì đóng trại ở Aphek. 2 Người Philitin dàn quân chận ngang Israel và mặt trận lan rộng. Israel bị bại trước mặt quân Philitin, và bị chúng giết mất lối bốn ngàn người nơi chiến tuyến, trong cánh đồng. 3 Dân mới rút về trại và các kỳ mục Israel nói: "Tại sao Yavê đã đánh bại ta hôm nay trước mặt quân Philitin? Ta hãy đi lấy Khám Giao ước của Yavê ở Silô, để Khám đến giữa ta và cứu ta khỏi tay quân thù!" 4 Dân sai người đến Silô khiêng từ đó đi Khám Giao ước của Yavê các cơ binh, Ðấng ngụ trên Kêrubim. Ở đó bên cạnh Khám Giao ước của Thiên Chúa, có hai người con của Êli, là Khôphni và Pinơkhas. 5 Khám Giao ước của Yavê vừa đến trại thì toàn thể Israel bật lên một tiếng hò la cả thể, làm rung động cả nền đất. 6 Quân Philitin nghe tiếng hò la thì nói: "Gì vậy, tiếng hò la cả thể ấy trong trại quân Hipri?" và họ biết được là Khám của Yavê đã đến trại. 7 Và quân Philitin kinh khiếp, vì họ nói: "Thần linh đến trại!" Họ bảo nhau: "Khốn cho ta! vì bữa qua bữa kia đâu có thế! 8 Khốn cho ta! Ai làm ta thoát khỏi tay các thần linh quyền phép ấy? Ðó là những thần linh đã đánh người Aicập đủ thứ tai ương trong sa mạc. 9 Mạnh bạo lên! Hãy có trí làm trai, hỡi người Philitin, kẻo các ngươi lại phải làm tôi mọi cho quân Hipri, như chúng đã làm tôi mọi cho các ngươi! Hãy có trí làm người, và chiến đấu đi!" 10 Quân Philitin đã chiến đấu và Israel bị bại, và chạy trốn mỗi người về lều mình. Và thật là một trận đại bại: Israel có ba mươi ngàn bộ binh đã ngã gục. 11 Và Khám của Thiên Chúa bị bắt, hai người con của Êli, Khôphni và Pinơkhas, tử trận.

 

Êli chết

12 Một người Benyamin từ mặt trận chạy về tới Silô ngay hôm ấy: áo bị xé rách và đất rắc trên đầu. 13 Khi người ấy đến, thì Êli đang ngồi trên toà bên cửa, và quay ra đường mà trông ngóng, vì lòng ông những bồn chồn lo cho Khám của Thiên Chúa. Người kia vào loan tin trong thành và tất cả thành kêu rú lên. 14 Êli nghe tiếng kêu rú và nói: "Gì vậy, tiếng huyên náo ấy?" Nhưng người kia đã kịp đến nơi và loan tin cho Êli. 15 Êli đã được chín mươi tám tuổi, mắt đã lờ đờ không thể trông thấy được nữa. 16 Người kia nói với Êli: "Con là người đã từ mặt trận trở về; con đã bỏ mặt trận chạy trốn được hôm nay". Ông nói: "Việc ra sao, hỡi con?" 17 Người báo tin đáp lại và nói: "Israel bỏ chạy trước mặt quân Philitin. Thật là một đại bại trong dân: cả hai con ngài đều tử trận Khôphni và Phinơkhas, và Khám của Thiên Chúa đã bị bắt". 18 Người ấy vừa nói tới Khám của Thiên Chúa, ông liền từ trên toà bổ nhào ra đằng sau, nằm ngang cửa và bị dập ót mà chết, vì ông đã già và nặng người. Ông đã làm thẩm phán trên Israel bốn mươi năm.

 

Vợ của Pinơkhas chết

19 Con dâu ông, vợ của Pinơkhas mang thai gần đến ngày sinh nở; nàng nghe tin Khám của Thiên Chúa bị bắt, cha chồng lẫn chồng nàng đã chết, thì nàng đã ngồi xổm xuống mà sinh con vì bị cơn đau đột kích. 20 Lúc nàng gần chết, các bà đứng bên nàng nói: "Ðừng sợ, cô vừa sinh được con trai". Nhưng nàng chẳng trả lời, và cũng chẳng quan tâm tới nữa. 21 Nàng gọi đứa trẻ là I-Kabôđ, mà rằng: "Vinh quang đã bị đánh bại khỏi Israel", bởi Khám của Thiên Chúa đã bị bắt, mà cũng bởi số phận (số phận của) cha chồng và chồng nàng. 22 Nàng nói: "Vinh quang đã bị đánh bạt khỏi Israel", là vì Khám của Thiên Chúa đã bị bắt.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page