Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 17 -

 

Gôlyat khiêu khích

1 Quân Philitin tụ họp quân binh của họ để giao chiến, và họ đã tụ tập lại ở Sôko thuộc Yuđa; đoạn họ đến đóng trại vào khoảng giữa Sôko và Azêqa, ở Êphes-Ðammim. 2 Saul và người Israel cũng tụ tập lại đóng trại trong thung lũng cây sến; rồi họ dàn trận đối diện với quân Philitin. 3 Quân Philitin đóng trên núi bên này, và Israel đóng trên núi bên kia, có thung lũng ở giữa họ.

4 Có một đấu thủ từ hàng ngũ Philitin đi ra, tên là Gôlyat. Y quê ở Gat. Vóc cao sáu xích một gang. 5 Ðầu y có mũ chiến đồng, mình mặc áo giáp dát vảy. Áo giáp ấy cân nặng năm ngàn seqel đồng: 6 Y có xà cạp đồng che chân, và giữa hai vai có cái lao đồng. 7 Cán giáo của y to bằng một cái trục khung cửi của thợ dệt và ngọn giáo nặng sáu trăm seqel sắt. Một tên vác mộc đi đằng trước y.

8 Y đứng gọi hàng ngũ Israel mà báo họ: "Chúng mày ra đây dàn trận làm gì? Tao không phải là Philitin, và chúng mày là lũ nô lệ của Saul sao? Chúng mày hãy chỉ định một người và cho nó xuống đây đấu với tao! 9 Nếu hắn giao chiến với tao, mà đánh bại được tao, thì chúng tao sẽ làm nô lệ cho chúng mày, nhưng nếu tao thắng nó, và đánh bại nó, thì chúng mày sẽ làm nô lệ cho chúng tao và phục dịch chúng tao". 10 Tên Philitin còn nói: "Hôm nay tao, thách thức cả hàng ngũ Israel đó! Cho ta một người nào, để chúng ta đấu với nhau!" 11 Saul và toàn thể Israel nghe các lời lẽ của tên Philitin, thì khiếp đảm, sợ quá đỗi.

 

Ðavit tới trại

12 Ðavit là con của một người Ephrata tại Bêlem: tên là Ysai, (Ysai) có tám người con. Vào thời Saul, người ấy đã vào bậc già nua tuổi tác giữa các người đồng thời. 13 Ba người con lớn đã trẩy đi, chúng đi theo Saul ra trận. Tên ba người con đã đi trận là Êliah, con cả; thứ đến Abinađab; người thứ ba là Shammah. 14 Ðavit là đứa nhỏ nhất; ba đứa lớn đi theo Saul. 15 Ðavid đi đi, lại lại, từ bên Saul đến đàn cừu của cha ở Bêlem. 16 Tên Philitin sáng chiều tiến lại, ra đứng như vậy đã bốn mươi ngày. 17 Ysai bảo Ðavit, con ông: "Con lấy đem cho các anh con, cái giạ cốm dẹp và mười cái bánh này; chạy đem tới trại cho các anh con, 18 và mười tấm phô mát cho viên cai ngàn quân, con hỏi han sức khỏe anh con và nhận lấy bảo chứng. 19 Saul, cũng như (các người này) và tất cả mọi người Israel đều ở trong thung lũng cây Sến đang giao chiến với quân Philitin".

20 Sáng ngày, Ðavit dậy sớm, ký thác dê cừu cho một người giữ, rồi cậu mang hành lý lên đường như Ysai đã dạy. Cậu đến hành dinh, lúc binh đội ra mặt trận và reo tiếng hò la xung trận. 21 Israel và quân Philitin dàn trận, mặt đối mặt. 22 Ðavit gửi hành lý cậu mang theo cho người giữ hành lý và cậu chạy ra mặt trận. Ðến nơi, cậu vấn an các anh.

23 Cậu còn đang nói với họ, thì này từ hàng ngũ Philitin, tên đầu thủ đi lên - tên y là Gôlyat, một người Philitin thành Gat - và y lặp lại lời lẽ y như trên kia. Ðavit lắng nghe. 24 Vừa thấy y, mọi người Israel đều bỏ trốn khỏi mặt y và sợ quá đỗi. 25 Có người Israel nói: "Các anh thấy người đi lên kia chứ? Nó lên để thách thức Israel đó! Người nào đánh được nó, vua sẽ ban cho của cải vô số để làm giàu, sẽ gả con gái cho và cho cả gia tộc được miễn đinh trong Israel".

26 Ðavit nói với những người đứng bên cậu rằng: "Người ta sẽ làm gì cho người đánh được tên Philitin ấy và cất ô nhục khỏi Israel? Quả tên Philitin, đồ không cắt bì ấy, là ai mà dám thách thức cả hàng ngũ của Thiên Chúa hằng sống?" 27 Dân chúng mới nói lại với cậu, các lời trên kia, mà rằng: "Người ta sẽ làm thế đó cho người đánh được nó". 28 Êliab, anh cả cậu, nghe cậu nói với người ta; Êliab đã cáu tiết lên với Ðavit mà nói: "Mày xuống đây làm gì? Mày đã giao cho ai vài con cừu trong sa mạc? Tao biết tính kiêu ngạo và lòng dạ tai quái của mày: chính vì (tò mò) coi đánh giặc mà mày đã xuống đây!" 29 Và Ðavit nói: "Tôi đã làm gì nào? người ta nói cũng không được sao?" 30 Rồi cậu bỏ anh, quay sang phía người khác và nói lại những lời trên. Dân chúng đã đáp lại với cậu cũng một lời như trước. 31 Người ta đã nghe lời lẽ của Ðavit, và đem thuật lại cho Saul; và Saul đã cho dẫn cậu lại.

 

Ðavit xin ra đọ sức

32 Ðavit nói với Saul: "Ðừng ai ngã lòng vì tên ấy! Tôi tớ của ngài sẽ đi đấu với tên Philitin ấy". 33 Saul nói với Ðavit: "Con không thể đi gặp tên Philitin ấy mà giao chiến với nó; con còn trẻ, còn nó đã quen nghề binh đao từ hồi còn bé".

34 Ðavit thưa với Saul: "Tôi tớ ngài thường chăn cừu dê cho cha con; mỗi khi có sư tử hay gấu tới tha đi con nào khỏi đàn, 35 con liền theo sau mà đánh, và giựt lại (mồi) khỏi mõm nó. Nó mà chồm lên con, con liền nắm râu hàm nó mà đập cho chết thôi. 36 Tôi tớ ngài đã từng đánh với sư tử, với gấu! Tên Philitin, không cắt bì kia, cũng ví được một trong các thú ấy, vì nó đã cả dám thách thức với hàng ngũ Thiên Chúa hằng sống". 37 Ðavit nói thêm: "Yavê, Ðấng đã cứu con khỏi móng sư tử và móng gấu, chính Người sẽ giải thoát con khỏi tay tên Philitin ấy". Saul mới nói với Ðavit: "Con cứ đi, xin Yavê ở với con!".

38 Bấy giờ Saul lấy chính y phục của mình mặc cho Ðavit và đội mũ chiến đồng lên đầu cậu và mặc áo giáp cho cậu. 39 Ðavít thắt gươm lên y phục, nhưng không tài nào bước đi được, vì cậu chưa hề thử đến. Ðavit mới thưa với Saul: "Con không thể bước đi được với những thứ này, vì con chưa hề thử đến". Ðoạn Ðavit cởi bỏ hết.

 

Cuộc chiến tay đôi

40 Cậu cầm gậy nơi tay và xuống khe lựa năm hòn đá thật nhẵn nhụi, cậu bỏ vào tay nải mục đồng của câu và trong túi đạn. Với cái ná bắn đá cầm nơi tay, cậu tiến ra đánh tên Philitin. 41 Tên Philitin cứ bước tới mãi gần Ðavit. Và đằng trước y có người vác mộc. 42 Tên Philitin thấy Ðavit, thì khinh cậu, vì cậu còn trẻ, tóc hoe hoe, lại thêm dáng vẻ xinh xắn. 43 Tên Philitin nói với Ðavit: "Ta là chó sao, mà mày cầm gậy đến đánh ta? Và y lấy các thần thánh của y mà nguyền rủa Ðavit. 44 Rồi tên Philitin bảo Ðavit: "Lại đánh ta! để ta (phanh) xác mày cho chim trời và dã thú (ăn thịt)". 45 Ðavit nói với tên Philitin: "Mày đến đánh ta với gươm, với giáo, và lao phóng; phần ta, ta đến đánh mày với Danh Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của hàng ngũ Israel mày đã thách thức. 46 Chính hôm này, Yavê sẽ nộp mày trong tay ta và ta sẽ hạ mày xuống và tách đầu mày khỏi mình mày và (phanh) thây mày và thây binh tướng Philitin hôm nay cho chim trời và mãnh thú dưới đất (ăn thịt) để tất cả thiên hạ biết rằng Israel có một Thiên Chúa, 47 và toàn thể đại hội này là không phải bằng gươm giáo mà Yavê đáp cứu; vì chiến đấu là việc của Yavê và Người sẽ phó nộp các ngươi trong tay ta".

48 Tên Philitin vươn dậy, bước lại đón đường Ðavit, và Ðavit vội vàng, chạy ra mặt trận đón đường tên Philitin. 49 Ðavit thọc tay vào tay nải lấy ra một hòn đá, túng ná lên mà đánh nhằm tên Philitin nơi trán nó; hòn đá cắm vào trán y và y ngã sấp mặt xuống đất. 50 Thế là Ðavit đã thắng được tên Philitin, bằng cái ná và hòn đá, cậu đã hạ được tên Philitin và đã giết y; nhưng không có gươm sẵn nơi tay Ðavit. 51 Ðavit mới chạy lại và đứng trên mình tên Philitin; cậu lấy gươm nó, rút ra khỏi vỏ và giết chết nó và dùng gươm chặt đầu nó.

Quân Philitin thấy anh hùng của họ đã chết thì tẩu thoát. 52 Người Israel và Yuđa vùng dậy, hô xung phong và đuổi quân Philitin mãi cho đến đường vào Gat, đến cửa thành Êqrôn. Quân Philitin ngã gục dọc đường từ Shaarayim cho đến Gat và Êqrôn. 53 Con cái Israel lui về, sau khi đã ráo riết đuổi theo quân Philitin, và họ hôi của trong các trại của chúng. 54 Ðavit đã lấy thủ cấp của tên Philitin và đem về Yêrusalem, còn các khí giới của nó, cậu đặt trong lều của cậu.

 

Ðavit toàn thắng ra mắt Saul

55 Khi Saul thấy Ðavit ra nghinh chiến với tên Philitin, ông nói với Abner, tướng đạo binh của ông: "Trẻ ấy là con ai vậy, Abner?" Abner nói: "Tâu đức vua, xin thề trên mạng sống ngài là thần không được biết!" 56 Vua mới bảo: "Ngươi hãy hỏi xem tráng niên ấy là con ai!"

57 Khi Ðavit đã hạ được tên Philitin mà về, thì Abner lĩnh lấy cậu mà dẫn về đến trước mặt Saul: cậu cầm nơi tay thủ cấp của tên Philitin. 58 Và Saul nói với cậu: "Thiếu niên kia, cậu con ai?" Và Ðavit thưa: "Con là con của Ysai tôi tớ ngài, người Bêlem".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page