Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 09 -

 

Saul

1 Có người Benyamin, tên là Qish, con của Abiel, con của Xơror, con của Bơkôrat, con của Aphiakh, con của người Benyamin. Ông là một người có thế giá. 2 Ông có người con tên là Saul, tài ba tuấn tú. Trong hàng con cái Israel không ai tuấn tú bằng ông: ông cao hơn tất cả dân từ vai trở lên. 3 Mấy con lừa cái của Qish cha của Saul, lạc mất; Qish mới bảo con: "Con lấy theo mình một gia nhân, mà chỗi dậy đi kiếm lừa!" 4 Ông qua vùng núi Ephraim, rồi qua đất Shalishah; nhưng họ không tìm ra, nên họ lại qua đất Shaalim, nhưng cũng không. Ông đã qua đất Benyamin, nhưng họ cũng không tìm ra. 5 Khi họ đến đất Xuph, thì Saul bảo người gia nhân đi với mình: "Thôi ta về! Kẻo cha tôi không còn màng nghĩ đến lừa mà lại đâm lo cho chúng ta". 6 Người (gia nhân) mới nói: "Này, trong thành kia có người của Thiên Chúa, một người đáng kính: mọi điều ông nói đều ứng nghiệm cả. Bây giờ ta lại đó, có lẽ ông sẽ chỉ cho chúng ta biết phải đi theo đường nào". 7 Saul nói với gia nhân: "Này giá như ta đi, ta sẽ lấy gì mà dâng cho người, vì bánh đã biến hết nơi đãy rồi và quà lễ thì không có để biếu người của Thiên Chúa? Nào ta có gì đâu?" 8 Gia nhân lại đáp lời Saul và nói: "Này trong tay tôi có được phần tư seqel bạc. Tôi sẽ dâng cho người của Thiên Chúa, nhờ người chỉ đường hộ cho". 9 Xưa kia, trong Israel, ai đi thỉnh vấn Thiên Chúa thì nói: "Nào! Ta đi gặp thầy chiêm!" Vì tiên tri ngày nay, thì xưa kia người ta gọi là thầy chiêm. 10 Saul nói với gia nhân: "Anh nói phải! Nào, ta đi!" Và họ đã đi vào thành nơi người của Thiên Chúa ở.

 

Saul gặp Samuel

11 Họ đang lên dốc vào thành, thì gặp những thiếu nữ ra kín nước. Họ hỏi các cô: "Thầy chiêm có ở đây không?" 12 Các cô đáp lời họ và nói: "Có! Này ngài vừa đi trước ông! Bây giờ mau lên, vì hôm nay người vào thành, bởi hôm nay có lễ tế cho dân trên cao đàn. 13 Vừa vào tới thành các ông sẽ gặp ngài, ngay trước khi ngài lên cao đàn ăn uống, vì dân sẽ không ăn uống trước khi ngài đến. Quả, chính ngài sẽ chúc lành cho lễ tế, sau đó họ mới ăn uống. Các ông lên đi, các ông sẽ gặp ngài ngay tức thì".

14 Họ đã lên trên thành. Họ tới giữa cổng, thì này Samuel ra đón gặp họ để lên cao đàn. 15 Hôm trước khi Saul đến, Yavê đã rỉ tai Samuel mà mạc khải cho rằng: "16 Ngày mai lối giờ này, Ta sẽ sai đến với ngươi một người đất Benyamin: Ngươi sẽ xức dầu cho nó làm lãnh tụ trên dân Israel của Ta, và nó sẽ cứu dân Ta khỏi tay quân Philitin; vì ta đã thấy cảnh đoạ đày của dân Ta và tiếng nó kêu van đã thấu đến Ta". 17 Samuel vừa trông thấy Saul, thì Yavê ứng bảo ông: "Này là người mà Ta đã nói với ngươi: kẻ này sẽ cai quản dân Ta". 18 Saul tiến lại gần Samuel, ở giữa cổng, và nói: "Xin làm ơn chỉ cho tôi nhà thầy chiêm". 19 Samuel đáp lại Saul và nói: "Chính tôi là thầy chiêm! Xin ông lên cao đàn trước tôi và ăn với tôi hôm nay; sáng mai tôi sẽ tiễn ông về và tôi sẽ giải nghĩa cho ông tất cả những gì ông có trong lòng. 20 Còn lừa của ông đã lạc, nay là ba ngày, ông đừng quan tâm đến nữa, vì người ta đã tìm thấy rồi. Vả lại mọi điều đáng mong ước trong Israel, là phần của ai, nếu không phải của ông và gia đình ông?" 21 Saul đáp lại và nói: "Há tôi không phải là người Benyamin, một trong các chi tộc nhỏ nhất của Israel, và họ tôi là họ chót trong các họ của chi tộc Benyamin sao? làm sao ngài lại nói với tôi một lời như thế?"

22 Ðoạn Samuel đem Saul cùng người gia nhân vào phòng và chỉ chỗ cho họ ở đầu hàng các kẻ được mời, chừng ba mươi người. 23 Samuel nói với người đầu bếp: "Ðem lại đây phần tôi đã trao cho anh và bảo anh: giữ lấy nơi anh". 24 Người đầu bếp nâng lấy chân giò và khấu đuôi mà đặt trước mặt Saul. Và (Samuel) nói: "Này điều để dành được, (người đầu bếp) đã đặt trước mặt ông: xin ông dùng đi! vì của đã được giữ lại có ý hầu ông khi tôi mời dân dự lễ". Và Saul đã dùng bữa với Samuel hôm ấy.

25 Ðoạn họ bỏ cao đàn đi xuống thành. Người ta đã dọn giường cho Saul trên sân thượng. 26 Và ông đã nằm ngủ.

 

Xức dầu Saul

Vào lúc rạng đông. Samuel gọi Saul trên sân thượng mà rằng: "Dậy nào, để tôi tiễn chân ông". Saul dậy. Và cả hai đi ra, Saul với Samuel. 27 Khi họ xuống tới mút cùng của thành, Samuel nói với Saul: "Ông bảo gia nhân qua trước chúng ta" - và nó đã đi qua - "Còn ông, ông dừng lại một lúc để tôi cho ông nghe biết lời của Thiên Chúa".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page