Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger

lên án những hành động bất kính

xúc phạm đến những ngôi mộ

của người do thái tại Pháp

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger lên án những hành động bất kính xúc phạm đến những ngôi mộ của người do thái tại Pháp.

Tin Paris (Apic 14/08/2004) - Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, Tổng Giám Mục Paris, đã lên tiếng yêu cầu các phương tiện truyền thông xã hội, đừng chú ý và phổ biến ồn ào những hành động bất kính xúc phạm đến những ngôi mộ của người do thái và những hành động vẽ chữ hay những dấu hiệu bài do thái hoặc chống người kitô và những người hồi giáo.

Tiếp sau những hành động vẽ chữ bài do thái vào vách tường nhà thờ Ðức Bà Paris, hôm ngày 14 tháng 8 năm 2004, Ðức Hồng Y Lustiger đã mở cuộc họp báo tại Lộ Ðức, trong đó ngài mạnh mẽ lên án những hành động bất kính và xúc phạm nầy, hiện  nổi lên tại nhiều nơi khắp nước Pháp. Ðức Hồng Y giải thích cho giới báo chí là ngài muốn biết xem ai là kẻ chủ mưu của tất cả những hành động trên và lưu ý giới truyền thông đừng rơi vào "bẫy quảng cáo không công" cho những kẻ chủ mưu nầy.

Theo Ðức Hồng Y, nếu đây là những người trẻ làm như thế, thì những hành động xúc phạm đến những mồ mả của người do thái có tính cách khiêu khích. Ðức Hồng Y nói thêm như sau: "Nếu những kẻ khiêu khích nầy là những con người sống ngoài lề xã hội, thì đây là dấu họ không còn những phương thế nào khác để biểu lộ chính mình. Trong hoàn cảnh hiện nay, việc tấn công bài do thái giáo, bài kitô giáo và bài hồi giáo, qua những dấu hiệu "phát xít", là dấu chỉ muốn nói lên rằng trong xã hội chúng ta, ý thức hệ phát xít là phương thế duy nhất mà những con người bị loại ra ngoài lề xã hội nầy muốn dùng để biểu lộ chính mình. Như thế, thử hỏi phải chăng chúng ta đang sống trong một xã hội đã mất "trí nhớ lịch sử", không còn biết suy nghĩ, và dung dưỡng những chủ trương quá khích? Người ta không thể nói cùng một cách thức như nhau về do thái giáo, về phần gia tài kitô và về sự hiện diện của hồi giáo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page