Lời Cầu Nguyện của

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trước Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN

trong nghi thức tôn vinh

và tiễn biệt Ảnh Mẹ về lại Nga

 

ÐTC Gioan Phaolô II hôn kính Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lời Cầu Nguyện của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trước Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN trong nghi thức tôn vinh và tiễn biệt Ảnh Mẹ về lại Nga.

(Radio Veritas Asia 26/08/2004) - Sáng thư Tư 25 tháng 8 năm 2004, tại Vatian, trong nghi thức tôn vinh và tiễn biệt Tượng Ảnh Ðức Mẹ Kazan về lai Nga, Ðức Thánh Cha đã đọc Lời nguyện dâng lên Ðức Mẹ Maria, nguyên văn bằng tiếng Nga. Và sau đây là bản dịch từ tiếng Ý của Ðặng Thế Dũng.

 

Lạy Mẹ vinh hiển của Chúa Giêsu,

Mẹ đi trước Dân Chúa trên những con đường Ðức Tin, Tình Yêu và sự Hiệp Nhất với Chúa Kitô (x. Lumen gentium 63).

Chúng con chúc tụng Mẹ. Mọi thế hệ xưng tụng Me là Ðấng có Phúc, " vì Ðấng toàn năng đã làm nơi Mẹ những điều cao cả, và Danh Ngài là Thánh" (x. Lc 1, 48-49).

Lạy Mẹ, chúng con chúc tụng và tôn vinh Mẹ, nơi Bức Ảnh Mẹ Kazan, trong đó, từ bao thế kỷ Mẹ được tôn kính và yêu mến bởi những anh chị em Chính Thống Giáo, vì Mẹ đã trở nên Ðấng bảo vệ và làm chứng cho những hành động đặc biệt của Thiên Chúa trong lịch sử dân tộc Nga, một dân tộc rất thân yêu đối với tất cả chúng con.

Thiên Chúa Quan Phòng, --- Ðấng có sức mạnh chiến thắng sự dữ và rút ra điều tốt cả từ những công việc xấu của con người, --- đã làm cho Bức Ảnh Mẹ, bị lạc mất từ lâu, được xuất hiện nơi Ðền Thánh Fatima, bên Bồ Ðào Nha. Sau đó, do ý muốn của những người có lòng sùng kính Mẹ, Bức Ảnh Thánh nầy của Mẹ được tiếp nhận nơi nhà của người kế vị Thánh Phêrô.

Lạy Mẹ của những anh chị em Chính Thống Giáo, sự hiện diện của Ảnh Thánh Mẹ Kazan tại Roma, nói cho chúng con biết về sự hiệp nhất sâu xa giữa Ðông và Tây, một sự hiệp nhất vẫn còn trong thời gian, mặc cho những chia rẽ đã xảy ra trong lịch sử và mặc cho những sai lầm của con người.

Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh,

Giờ đây với hết lòng sức đặc biệt, chúng con dâng lên Mẹ lời cầu nguyện của chúng con, trong giây phút chúng con từ giả Ảnh Thánh Mẹ đầy ý nghĩa nầy. Tâm hồn chúng con hướng theo Mẹ trên con đường đưa Mẹ về lại Ðất Nước Nga thánh thiện. Xin Mẹ hãy nhận lấy lời chúc tụng và tôn vinh mà Dân Chúa tại Roma dâng lên Mẹ.

Lạy Ðấng có phúc hơn mọi người nữ, khi tôn kính Ảnh Thánh Mẹ nơi Kinh Thành đã được nhuộm máu của hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, vị giám mục Roma xin hiệp ý trong tinh thần với người Anh Em trong chức giám mục, là vị đứng đầu như là Thượng Phụ của Giáo Hội Chính Thống Nga.

Lạy Mẹ rất thánh, Con xin Mẹ khẩn cầu, sao cho mau đến ngày Hiệp Nhất trọn vẹn giữa Ðông và Tây, ngày của sự hiệp thông hoàn toàn giữa tất cả mọi người Kitô.

Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh vinh hiển và được chúc phúc,

Lạy Mẹ là Bà, là Trạng Sư và là Ðấng an ủi chúng con,

Xin Mẹ hãy hòa giải chúng con với Con Mẹ, xin Mẹ hãy trao gởi chúng con cho Con  Mẹ, xin Mẹ hãy dẫn chúng con đến trình diện với Con Mẹ. Amen.

Trên đây bản dịch tiếng Việt lời Cầu Nguyện của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trước Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN trong nghi thức tôn vinh và tiễn biệt Ảnh Mẹ về lai Nga. Kính chào quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page