Những hồ sơ của Công An

thời BaLan cộng sản được khai mở

có thể giúp tìm ra thủ phạm

đã ra lệnh giết cha Jerzy Popielusko

tuyên úy của Công Ðoàn Liên Ðới

vào tháng 10 năm 1984

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những hồ sơ của Công An thời BaLan cộng sản được khai mở có thể giúp tìm ra thủ phạm đã ra lệnh giết cha Jerzy Popielusko, tuyên úy của Công Ðoàn Liên Ðới vào tháng 10 năm 1984.

Tin BaLan (Apic 6/08/2004) - Những nhà điều tra BaLan hy vọng có thể xác định được những kẻ có liên hệ trong việc bắt cóc và sát hại linh mục Jerzy Popielusko, tuyên úy của Công Ðoàn Liên Ðới, cách đây 20 năm (vào tháng 10 năm 1984). Ðiều nầy có thể được nhờ việc khai mở 66 Tập Hồ Sơ được lưu trử nơi trụ sở của Công An tại thủ đô Varsava, BaLan, hôm ngày 23 tháng 7 năm 2004.

Ông Witold Kieres, giám đốc Học Viện chuyên về việc thu thập những tội ác đã xảy ra thời  BaLan cộng sản, đã nhận định như sau: "Xét vì cơ cấu tổ chức chặt chẽ của Bộ Nội Vụ, với một hệ thống phát lệnh và tường trình công tác, thì những hành động tội ác như thế, --- như  vụ bắt cóc và giết hại linh mục Jerzy Popielusko --- không thể nào chỉ là do sáng kiến riêng của những công an cấp thừa hành. Chúng tôi hy vọng rằng những tập hồ sơ vừa được khai mở không những sẽ cho ta biết cách thức hành động của Bộ Nội Vụ BaLan thời cộng sản, mà còn cho ta biết rõ tên tuổi của những tác giả của tội ác nầy.

Theo Ông Witold Kieres, những tài liệu trong 66 tập Hồ Sơ nói trên sẽ đưa ra ánh sáng mới về  những hành động của  một "Nhóm Người" trong Bộ Nội Vụ thời BaLan Cộng Sản, chuyên về việc theo dõi các nhân viên Giáo Hội.

Ðược biết, tháng 10 năm 1984, Linh Mục Jerzy Popielusko, 37 tuổi,  bị bắt cóc, và sau đó người ta tìm thấy xác Cha bị trói, mang những vết thương cho thấy là đã bị tra tấn, và bị đâm chết, nơi Hồ trử nước ở Wloclawek. Bốn nhân viên công an đã bị xét xử có tội ám sát cha và bị kết án từ 14 đến 24 năm tù, vào tháng 2 năm 1985. Nhưng rồi sau đó, vào năm 1986 và 1987, bản án đã được xét lại, và bốn nhân viên công an nầy đã được trả tự do. Cho đến nay, người ta chưa thể biết được những kẻ chủ mưu đã ra lệnh bắt cóc và giết hại Cha Popielusko. Giáo Hội Công Giáo BaLan đang xin phong Cha Popielusko làm chân phước tử đạo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page