ÐTC Gioan Phaolô II

chủ sự nghi thức tiễn biệt

Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN

 

ÐTC Gioan Phaolô II hôn kính Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II chủ sự nghi thức tiễn biệt Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN.

Tin Vatican (Vat 25/08/2004) - Lúc 10.30 sáng thứ Tư  25 tháng 8 năm 2004, trong Buổi Tiếp Kiến chung các tín hữu, tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ sự  nghi thức tôn vinh Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN, trước khi trao Bức Ảnh nầy cho Ðức Hồng Y Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô, để trao tặng lại cho Giáo Hội Chính Thống Moscowa và dân tộc Nga, vào ngày 28 tháng 8 năm 2004, Ngày Lễ Kính Ðức Mẹ Ngủ Yên  theo  lịch Phụng Vụ Chính Thống Giáo, tức lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong lời cầu nguyện dâng lên Ðức Mẹ Kazan, ÐTC đã nhấn mạnh  đến sự hiệp nhất sâu xa giữa Ðông và Tây, mặc cho những chia rẽ và những sai lầm của con người.

Bắt đầu nghi thức, Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan đã được rước kiệu  bên trong Ðại Thính Ðường, giữa cộng đoàn tín hữu, và cuối cùng đưa lên cho ÐTC hôn kính, trong khi ca đoàn cất hát những bài chúc tụng bằng tiếng Nga.

Trong bài giảng tiếp liền sau khi đọc Phúc Âm, ÐTC đã nói đến lòng tôn kính của ngài đối với Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan, được ngài lưu giữ trong vòng hơn 10 năm qua. Ðức Gioan Phaolô II cho rằng Ðức Mẹ đã luôn luôn đồng hành với công việc phục vụ hằng ngày mà ngài dành cho Giáo Hội. ÐTC nói ngài đã khẩn cầu Ðức Mẹ Kazan hãy bảo vệ và hướng dẫn dân tộc Nga, một dân tộc có lòng sùng kính đặc biệt đối với Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan, và xin Mẹ hãy làm cho mau đến ngày mà những đồ đệ của Con Mẹ nhìn nhận lại nhau như anh chị em và như thế thiết lập lại sự hiệp nhất trọn vẹn.

ÐTC mong sao cho việc trao tặng lại Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan cho Ðức Giáo Chủ Alexis II, --- (và qua ngài, cho dân tộc Nga) --- nói lên lòng mộ mến của người kế vị thánh Phêrô đối với Ðức Giáo Chủ và tất cả mọi tín hữu được trao phó cho Ðức giáo chủ chăm sóc, vừa đồng thời cũng nói lên ước nguyện và ý định mạnh mẽ của vị giáo hoàng Roma muốn tiếp tục con đường nhìn nhận nhau và hòa giải với nhau.

Tiếp liền với bài giảng, ÐTC dâng lên Ðức Mẹ Kazan lời cầu nguyện bằng tiếng Nga và nhắc đến sự hiệp nhất sâu xa giữa Ðông Và Tây, vẫn còn tồn tại trong dòng thời gian, mặc cho những chia rẽ trong lịch sử và những sai lầm của con người.

Ðược biết phái đoàn tòa thánh sẽ lên đường đi Moscowa vào sáng ngày 27 tháng 8 năm 2004, để trao tặng Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan cho Ðức Giáo Chủ Alexis II vào ngày 28 tháng 8 năm 2004. Ngày thứ Năm, 26 tháng 8 năm 2004, Bức Ảnh vẫn còn được đặt trong Ðền Thờ Thánh Phêrô cho tín hữu kính viếng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page