Ðức Hồng Y Renato Martino

chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng

Công Lý và Hòa Bình

ước mong có được một

Hiến Chương Quốc Tế

cho vấn đề di dân tị nạn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình ước mong có được một "Hiến Chương Quốc Tế" cho vấn đề di dân tị nạn.

Tin Roma (Apic 10/08/2004) - Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo "Người Ðưa Tin Chiều" (Corriere della Sera) xuất bản bằng tiếng Ý tại Roma, Ðức Hồng Y Renato Martino, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, bày tỏ mong ước có được một "Hiến Chương Quốc Tế" về những quyền lợi và bổn phận của những anh chị em di dân trên thế giới.

Theo Ðức Hồng Y, "Hiến Chương Quốc Tế " nầy cần kể ra những quyền lợi căn bản của người di cư, tựa như "Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc" về những quyền lợi của người lao động đến từ nước ngoài.

Việc nêu rõ ra những quyền lợi của người di cư sẽ góp phần tránh đi những quyết định thiên vị gây hại cho những kẻ bé nhỏ yếu thế.

Theo Ðức Hồng Y Martino, Hiến Chương Quốc Tế về Di Dân nầy cũng cần kê khai những quyền lợi của các quốc gia tiếp nhận người di cư, ngõ hầu có thể đặt ra một "giới hạn hợp lý" đối với hiện tượng di dân. Tuy nhiên, những "giới hạn hợp lý" nầy không nên được đặt ra dựa theo tiêu chuẩn duy trì mức sống kinh tế  cao của quốc gia tiếp nhận di dân, mà không lưu ý gì đến nhu cầu đích thực của những anh chị em di dân đang gặp cảnh khốn cùng.

Ðược biết, hiện có làn sóng những anh chị em di dân từ Phi Châu tràn vào miền Nam Italia, bằng ghe thuyền, trải qua những hoàn cảnh nguy hiểm trên biển, khiến cho nhiều người bị chết chìm, trước khi đến bờ Italia.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page