ÐTC Gioan Phaolô II

một lần nữa quả quyết rằng

Ơn Cứu Rỗi không đến từ Vũ Khí

nhưng từ Thiên Chúa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II một lần nữa quả quyết rằng Ơn Cứu Rỗi không đến từ Vũ Khí nhưng từ Thiên Chúa.

Tin Roma (Apic 28/05/2003) - Không phải sức mạnh của vũ khí có thể  mang đến sự trợ giúp trong những giây phút gặp thử thách, nhưng chính Thiên Chúa. ÐTC Gioan Phaolô II đã quả quyết như  vậy, trong bài huấn đức dành cho buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư  28/05/2003, với sự hiện diện của gần 20 ngàn tín hữu tại quảng truờng thánh Phêrô.

ÐTC đã giải thích thánh vịnh 107, lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa vừa là lời khẩn cầu xin ngài trợ giúp. Thánh Vịnh 107 được dùng trong kinh Sáng của ngày thứ Tư tuần thứ IV. Tuy thánh vịnh 107 nầy là một tổng hợp của hai thánh vịnh 56 và 59, nhưng không vì thế mà không nói lên điều mới mẻ riêng của nó. Thánh Vịnh mở đầu với lời chúc tụng vui tươi: lạy Chúa, con muốn cất hát lên bài ca chúc tụng Chúa, vì tình thương trung thành của Ngài đối với đoàn dân ngài thương tuyển chọn. ÐTC quả quyết rằng giữa những khó khăn, các tín hữu biết rõ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ và chương trình  của Thiên Chúa sẽ được thực hiện cho những ai đặt niềm tin vào Ngài. Trong những giây phút đen tối, luôn có một dự án cao cả hơn của Thiên Chúa điều khiển dòng lịch sử. Mặc cho thử thách và sự thinh lặng, Thiên Chúa sẽ xuất hiện để nâng đỡ và hướng dẫn dân Ngài. Sự trợ giúp đến từ Thiên Chúa, chớ không phải đến từ sức mạnh của các vũ khí.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page