Vài điểm được ÐTC lưu ý trong

chương trình huấn luyện nhân sự truyền giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài điểm được ÐTC lưu ý trong chương trình huấn luyện nhân sự truyền giáo.

(Radio Veritas Asia - 30/05/2003) - Thứ Bảy, ngày 24 tháng 5 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến các tham dự viên của Phiên Họp Khoáng Ðại của Bộ Truyền Giáo, và đã nói về những điểm cần lưu ý trong chương trình huấn luyện nhân sự truyền giáo, huấn luyện "những vị tông đồ  của công cuộc tái rao giảng Tin Mừng" trong thời đại hôm nay. ÐTC đã chọn trao đổi về đề tài nầy, bởi vì  đây cũng là đề tài của Phiên Họp Khoáng Ðại của Bộ Truyền Giáo: "Việc Huấn Luyện nhân sự tại các xứ truyền giáo"; và nhân sự ở đây được hiểu bao gồm "các linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, giảng viên giáo lý và giáo dân dấn thân trong các sinh họat mục vụ". ÐTC nhắc lại rằng "việc huấn luyện nhân sự truyền giáo" là quan tâm của Công Ðồng Vaticanô II và của những khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. ÐTC nhắc đến vài tông huấn hậu THÐGM có bàn đến vấn đề huấn luyện nhân sự, như tông huấn về "Các Chủ Chăn" (Pastores dabo vobis), tông huấn về đời tận hiến (Vita Consecrata), tông huấn về việc giảng dạy giáo lý (Catechesis Tradendae) và tông huấn về giáo dân (Christifidelis Laici). ÐTC mong muốn sao cho  chương trình huấn luyện được xếp đặt theo kế họach hẳn hoi (systematic programms), có khả năng đáp ứng những nhu cầu của ngày hôm nay, và chú ý đến nhu cầu "hội nhập Phúc Âm" vào trong nền văn hoá của những môi trường khác nhau. Mục tiêu nhắm đến của chương trình huấn luyện là "chuẩn bị những nhà rao giảng Phúc Âm có khả năng và thánh thiện". Và điều nầy đòi hỏi một tiến trình lâu dài và kiên trì, trong đó những "suy tư về kinh thánh, thần học, triết học và mục vụ" được củng cố trong mối tương quan cá nhân và thân tình với Chúa Kitô, Ðấng là "Ðàng, là sự Thật và là Sự Sống" (Gn 14,6).

ÐTC đã giải thích thêm như sau: "Chúa Giêsu là nhà huấn luyện đầu tiên, và cố gắng căn bản của mọi nhà giáo dục sẽ là trợ giúp cho những ai được huấn luyện có thể phát triển mối tương quan cá nhân với Chúa. Chỉ những ai học biết "ở lại với Chúa Giêsu" thì mới sẵn sàng để được Chúa sai đi "rao giảng Tin Mừng" (Mk 3, 14). Một tình yêu say mê đối với Chúa Kitô là bí quyết của việc rao giảng Chúa Kitô một cách xác tín. Ðây là điều mà tôi muốn nhắc đến trong thông điệp mới được công bố về Bí Tích Thánh Thể, khi tôi viết rằng: "Thật là vui sướng được sống với Chúa, được ngả đầu vào ngực Chúa như người môn đệ được Chúa yêu thương (x. Gn 13, 25) và được cảm nghiệm tình thương vô biên đang hiện diện trong Trái Tim Chúa" (số 25). Giáo Hội, nhất là tại những xứ truyền giáo, cần đến những con người được chuẩn bị chu đáo để phục vụ cho Tin Mừng, một cách nhưng không và đầy quảng đại, và do đó sẵn sàng cổ võ những giá trị của công bằng và hoà bình, và cất đi tất cả mọi hàng rào văn hoá, chủng tộc, bộ lạc; giáo hội cần đến những tông đồ có khả năng quan sát những "dấu chỉ của thời đại" và khám phá "những mầm giống Lời Chúa", vừa không chiều theo chủ nghĩa rút gọn hay tương đối hoá.

Trước hết mọi sự, những con người nầy cần trở nên những kẻ "chuyên môn" về Thiên Chúa và say mê yêu mến Ngài. Thế giới nầy --- và ÐTC trích lại tư tưởng của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI --- đang mời gọi những nhà rao giảng Phúc Âm  biết chia sẻ  về một vị Thiên Chúa mà chính những nhà rao giảng đã biết rõ và quen thân dường như thể  họ nhìn thấy "Ðấng Vô Hình" (Evangelii Nuntiandi,  số 76)."

Ðó là chiều kích quan trọng thứ nhất: sống tương quan kết hiệp mật thiết với Chúa. Còn chiều kích thứ hai nữa,đó là "cố gắng liên lỉ để luôn được lớn lên trong tình yêu thương và trong việc phục vụ Giáo Hội. Trên bình diện nầy, --- và nhất là đối với các linh mục, --- ÐTC mong muốn các ngài nhớ đến giáo huấn của tông huấn hậu THÐGM về  Các Linh Mục "Pastores Dabo Vobis", cũng như  đến giáo huấn của Công Ðồng Vaticanô II,  được trình bày nhất là trong  các sắc lệnh về "Ðời Linh Mục"  (presbyterorum ordinis) và sắc lệnh về việc giáo dục: "Optatam Totius", và trong những văn kiện khác do  các Bộ của Toà Thánh ban hành. ÐTC nhắc lại một đọan trích từ  tông huấn "Pastores Dabo vobis" như sau:

"Linh Mục không những sống trong lòng Giáo Hội, nhưng còn được sai đi nơi tiền tuyến nữa; Linh mục không những ở trong Nhà Thờ, mà còn hoạt động bên ngoài Nhà Thờ nữa. Do đó, trong đời sống thiêng liêng, linh mục được mời gọi sống trọn vẹn tình thương đối với Giáo Hội. Và Cộng đoàn giáo hội nào càng trở nên chiêm niệm, thì sẽ càng trở nên thánh thiên và có tinh thần truyền giáo hơn."

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page