Trợ Giúp Cho Giáo Hội Ðang Ðau Khổ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trợ Giúp Cho Giáo Hội Ðang Ðau Khổ.

Koenigstein, Ðức (Zenit 4/05/2003) - Một viên chức tòa thánh cho biết, mặc dầu vị sáng lập  của chương trình  trợ giúp Giáo hội đang đau khổ đã ra đi, nhưng công việc của cơ quan bác ái quốc tế  nầy lại càng cần thiết hơn bao giờ hết.

ÐHY Dario Castrillon Hoyos, tổng trưởng  bộ giáo sĩ nói, cuộc chiến gần đây tại Iraq đã cho thấy sự cần thiết của cơ quan Trợ Giúp các Giáo Hội Ðau Khổ, một cơ quan có cơ sở tại Ðức, được thành lập bởi cha Werenfried van Straaten.

ÐHY  lên tiếng  ca ngợi sự hiệu quả của tổ chức này trong việc đối phó với những hoàn cảnh liên quan đến tình trạng nghèo khổ và đàn áp - và ngay cả việc rao giảng tin mừng.

Cha van Straaten, qua đời vào ngày 31/01/2003, thọ 90 tuổi.

Ðây là cuộc họp đầu tiên kéo dài hai ngày,  được tổ chức kể từ sau khi cha van Straatan qua đời. Trọng tâm của cuộc họp là để bàn về tương lai của tổ chức bác ái này. Sự hiện diện của ÐHY Castrillon đã nói lên sự chú ý quan trọng của tòa thánh đối với tổ chức này.

ÐHY Castrillon trước đó đã phát biểu, "Tòa thánh tin  tưởng rằng các  nhà hảo tâm của tổ chức trợ giúp các Giáo Hội Ðang Ðau Khổ sẽ tiếp tục rộng lượng như trước, để những người nghèo nhất trên thế giới có thể được giúp đỡ một cách hiệu quả về nhu cầu  thể lý và tâm linh của họ." ÐHY kêu gọi các nhà hảo tâm hãy tiếp tục đồng hành với cơ quan bác ái này với sự rộng lượng sẵn có của họ.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page