ÐTC Chào Ðón 32 Tân Vệ Binh Thụy Sĩ

Và Cảm Ơn Việc Phục Vụ Của Họ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Chào Ðón 32 Tân Vệ Binh Thụy Sĩ Và Cảm Ơn Việc Phục Vụ Của Họ.

Vatican (CNS 6/05/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II chào đón 32 tân vệ binh người Thụy sĩ, đến phục vụ tại tòa thánh và cảm ơn họ  vì công tác bảo vệ và phục vụ tại Thành  phố Vatican.

Ngỏ lời với các tân vệ binh và gia đình của họ, trong buổi tiếp kiến, trước khi các tân vệ binh tuyên thệ trong một nghi lễ hôm 6 tháng 5/2003,  ÐTC nói rằng ước muốn bảo vệ vị Giáo hoàng,   không phải là một hứa hẹn suông; nhiều thế kỷ trong quá khứ, một số vệ bịnh đã hi sinh mạng sống mình để phục vụ đức thánh cha.

Nghi lễ tuyên thệ đầy màu sắc được tổ chức hàng năm vào ngày kỷ niệm năm 1527, khi 147 vệ binh Thụy sĩ  hy sinh mạng sống để bảo vệ Ðức giáo hoàng Clê-men-tê thứ  VII, trong lúc Roma bị cướp phá.

ÐTC nói, mỗi năm, cha là một nhân chứng của niềm xác tín này, và của việc trung thành và rộng lượng của những thanh niên trẻ Thụy sĩ,  đến thi hành công việc  phục vụ  Tòa Thánh.

ÐTC cũng ghi nhận rằng trong thời đại hiện tại, các vệ binh đang được mời gọi làm nhiều việc hơn nữa, như việc cung cấp tin tức và giúp đỡ cho khách hành hương tai Vatican.

 

(VK)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page