Các Giáo hội Kêu Gọi

hãy Ðề Cập Nguồn Gốc Kitô Giáo

Trong Hiến Chương Tương Lai cho Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giáo hội Kêu Gọi hãy Ðề Cập Nguồn Gốc Kitô Giáo Trong Hiến Chương Tương Lai  cho Âu Châu.

Roma (AFP 5/05/2003) - Hôm thứ hai (5/05/2003), các nhà lãnh đạo hàng đầu từ các giáo hội Chính thống giáo, Công giáo, và Anh giáo đã đưa ra lời kêu gọi  hãy "Ðề cập một cách rõ ràng nguồn gốc Kitô giáo của Âu châu trong Hiến Pháp tương lai của  Liên Hiệp Châu Âu."

Các viên chức của các giáo hội Chính thống giáo Hi lạp cho biết, nhiều vị giáo sĩ muốn đưa ra lời kêu gọi, tại một cuộc họp với chủ đề "những nguyên tắc và giá trị cho việc xây dựng Âu Châu" được tổ chức tại Athens, một cuộc họp được tổ chức bởi Giáo hội chính thống giáo Hi Lạp.

Các vị giáo sĩ này bao gồm  ÐHY Roger Etchegaray, cộng tác viên đắc lực của Ðức Gioan Phaolô II, Ðức Giám Mục Richard Chartres, giám mục giáo phận  Luân Ðôn,  Ðức TGM Bartholomêô của Constantinopoli giáo chủ Chính thống giáo Hi lạp, và các vị lãnh đạo của các giáo hội Chính thống Nga, Hi Lạp, Romania, và Albania.

Cuộc họp khai mạc hôm chúa Nhật (4/05/2003), và  bà Anna Dianmantopoulou, Ủy viên về xã hội và công ăn việc làm của Âu châu, cũng hiện diện trong buổi họp.

Dạo tháng Hai năm 2003, ÐTGM Christodoulos, lãnh đạo giáo hội Chính thống Hi Lạp, đã chính thức kêu gọi sao cho hiến chương tương lai của Liên hiệp Âu châu phải  "đề cập đến di sản Kitô giáo và kiến thức tâm linh và luân lý của lục địa Âu châu."

Giáo hội chính thống giáo Hi lạp và tòa thánh Vatican đang xúc tiến một nổ lực chung để thuyết phục các chính phủ Âu châu hãy chính thức nhìn nhận nguồn gốc Kitô giáo, như là một phần của việc tái lập mối quan hệ hữu nghị, bắt đầu từ tháng 5 năm 2001, khi ÐTC thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử đến Hi Lạp nhắm vào việc cải thiện các mối quan hệ giữa hai giáo hội.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page