Sự Liên Hệ Giữa Quyền Giáo Huấn

Và Chú Giải Kinh Thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Ratzinger - Sự Liên Hệ Giữa Quyền Giáo Huấn Và Chú Giải Kinh Thánh.

Roma (Zenit 5/05/2003) - ÐHY Ratzinger nói, "100 năm hiện hữu của Ủy ban Kinh Thánh không phải là việc dễ dàng, nhưng chúng ta nhìn với lòng biết ơn và hi vọng trên con đường đang rộng mở trước mắt chúng ta."

Vị  Tổng Trưởng về  giáo lý và đức tin,  nói như trên,  trong buổi lễ tưởng niệm 100 thành lập ủy ban Kinh thánh tại học viện Augustino.

Trong bài diễn văn, ÐHY nhấn mạnh tính cách quan trọng của đức tin dựa vào lịch sử. Ngài nói, "Một đức  tin không biết gì về biến cố lịch sử là sự ngộ đạo (Gnostic)."

Ngài nói, "Ðức tin dựa trên kinh thánh: thực thể của việc hạ sinh Chúa Giêsu từ Ðức trinh nữ Maria, sự thiết lập hiệu qủa bí tích thánh thể bởi chúa Giêsu trong buổi tiệc ly, việc sống lại từ cõi chết v.v... là những yếu tố của đức tin."

Ðối với ÐHY, thật là quan trọng để liên kết đức tin với lý trí và ngược lại. Ngài nói thêm, "Ðức tin và khoa học, giáo huấn và chú giải kinh thánh không đối nghịch nhau nhưng chính chúng lại gần gũi với nhau."

Cuối cùng ngài giải thích rằng kể từ năm 1972, ủy ban kinh thánh "không chỉ là một cơ quan của quyền giáo huấn,  nhưng là một nơi gặp gỡ và đối thoại giữa các đại biểu của quyền giáo huấn và những nhà chú giải."

 

(VK)

 

 


Back to Home Page