Người Công Giáo Có Thể Ðến Viếng Thánh Ðịa

để thể hiện Tình Liên Ðới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công Giáo Có Thể Ðến Viếng Thánh Ðịa để thể hiện Tình Liên Ðới.

Wanshington (CNS 6/05/2003) - Cha Giovani Battistelli, vị quản thủ thánh địa nói rằng tương lai của các đền thờ tại Thánh địa, phần lớn tùy thuộc vào sự hiện diện của khách hành hương Thiên Chúa Giáo, những người có thể đến viếng thăm mà không lo sợ điều gì cả. Viếng thăm các nơi thánh là điều "rất quan trọng đối với khách hành hương, đến  tìm kiếm những lợi ích cho tinh thần của họ." Ðàng khác, khách hành hương có thể giúp cho nền kinh tế địa phương, bởi vì công ăn việc làm của nhiều người tùy thuộc vào dịch vụ du lịch;  điều rất quan trọng cho giới lao động địa phương, là được "cảm thấy tình liên đới của tất cả các tín hữu Kitô  trên toàn thế giới."

Cha Battistelli, một người Ý, nói trong một cuộc phỏng vấn hôm ngày 4/05/2003 tại Washington rằng, "sự hiện diện của khách hành hương làm tăng thêm sự tự tin cho các viên chức,  để giữ cho các đền thờ được mở cữa đón tiếp khách hành hương."

Ngài nói, khách hành hương không nên lo sợ bạo động, bởi vì việc nổ bom tự sát của người Palestine, chỉ xảy ra tại vùng phía tây của Giêrusalem, là vùng thuộc về người Israel, chứ không phải tại phía đông Giêrusalem, là vùng có nhiều đền thờ. Cha cho biết, những cơ quan hướng dẫn du lịch "biết rất rõ những gì đang xảy ra tại Thánh địa mỗi ngày, và họ sẽ không đưa khách hành hương vào những nơi nguy hiểm".

 

(VK)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page