Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan

Khuyến Khích Dân Chúng Tham Gia

Vào Cuộc Trưng Cầu Dân Ý

về việc Gia Nhập  Liên Hiệp  Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan Khuyến Khích Dân Chúng Tham Gia Vào Cuộc Trưng Cầu Dân Ý về việc Gia Nhập  Liên Hiệp  Âu Châu.

Warsaw, Ba lan (Zenit 5/05/2003) - Hội đồng Giám mục Ba lan khuyến khích người dân hãy tham dự cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6/2003, về việc Ba Lan gia nhập  vào Liên Hiệp Âu châu.

Trong một lá thư được đưa ra bởi các vị giám mục vào cuối phiên họp thường niên, các vị giám mục giải thích rằng, đất nước được mời gọi để có một cuộc bầu phiếu trách nhiệm, ý thức về vai trò mà Ba lan phải đóng góp trong liên hiệp Âu châu, và tính cách thiết yếu của việc gia nhập này cho tương lai của Ba lan.

Hội đồng giám mục Ba Lan yêu cầu  lá thư phải được đọc tại các giáo xứ vào ngày 1 tháng 6/2003, nhắc cho các tín hữu rằng trong chuyến viếng thăm vừa qua của ÐTC Gioan Phaolô II đến Ba lan, ngài đã khuyến khích người dân Ba lan hãy tham gia vào cộng đồng Âu châu.

Lá thư viết, rõ ràng, "ÐTC muốn Ba Lan có một chỗ đứng trong cấu trúc Âu châu, trong việc bảo vệ đức tin, tôn giáo, và luân lý Kitô giáo, trong một Âu châu hiệp nhất."

 

(VK)

 

 


Back to Home Page