Ðức Hồng Y Theodore McCarrick

TGM Washington

công bố thư mục vụ về bệnh Liệt Kháng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Theodore McCarrick, TGM Washington, công bố thư mục vụ về bệnh Liệt Kháng.

Tin Hos Kỳ (Zenit 28/05/2003) - Ðức Hồng Y Theodore McCarrick, TGM Washington, vừa công bố thư mục vụ kêu gọi "hãy có thái độ mới" trước bệnh nhiễm HIV và bệnh Liệt Kháng. ÐHY kêu gọi hãy có thái độ thông cảm, chăm sóc và phòng ngừa, chẳng hạn như bằng việc  giáo dục, bằng việc đi khám nghiệm sớm, và nhất là bằng việc "chữa lành" cuộc khủng hoảng các giá trị; cuộc khủng hoảng nầy thường dẫn đến việc lan truyền bệnh nhiễm HIV và bệnh Liệt Kháng.

Trong thư, có đoạn,  ÐHY viết như sau: "Chúng ta cần thực thi tình liên đới với những anh chị em phải sống với chứng bệnh nhiễm HIV  hay bệnh Liệt Kháng. Như là những chứng nhân của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi tôn trọng phẩm giá của mọi nguời và cỗ võ một nếp sống lành mạnh, trên bình diện thể xác cũng như tinh thần, trên bình diện luân lý và tâm lý, nhờ qua việc phòng ngừa và việc chữa trị.

Ðặc biệt, ÐHY kêu gọi những vị lãnh đạo Giáo Hội Cộng Giáo, hàng giáo sĩ và các thầy cô "hãy phổ biến giáo huấn của Giáo Hội" về bệnh nhiễm HIV và bệnh Liệt Kháng. Ngoài ra, ÐHY còn kêu gọi những điều sau đây:

(1) Hãy có một thái độ đáp trả đầy cảm thông hơn... để chăm sóc cho những ai bị mắc bệnh vừa phổ biến sự thật về phái tính con người.

(2) Cỗ võ quyền lợi của mỗi người được chăm sóc y tế;

(3) Canh tân cho tốt hơn việc chăm sóc sức khoẻ, việc cộng tác giữa các hãng bào chế thuốc, ngõ hầu mẩu thuốc được bán đi với giá phù hợp với túi tiền của nguời bình dân;

(4) Cố gắng lọai trừ  nạn nghèo cùng và những yếu tố khác nữa có thể gây ra việc nhiễm bệnh HIV/và Liệt Kháng.

(5) Cuối cùng, cầu nguyện và tôn trọng phẩm giá con người.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page