Các Giáo Hội tại Ðức Quốc

cử hành Ngày Ðại Kết lần đầu tiên

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giáo Hội tại Ðức Quốc cử hành "Ngày Ðại Kết" lần đầu tiên.

Tin Berlin/Ðức Quốc (Zenit 27/05/2003) - Những Ðại diện của hàng giáo dân của Giáo Hội  Công Giáo và Giáo Hội Tin Lành Luthêrô tại Ðức Quốc cùng nhau cử hành "Ngày Ðại Kết" lần đầu tiên; Những cử hành của "Ngày Ðại Kết" nầy được thực hiện kéo dài trong vòng năm ngày, bắt đầu từ  hôm thứ Tư, ngày 28 tháng 5 năm 2003, với những sinh họat như thảo luận bàn tròn, thuyết trình, cử hành thánh lễ, cầu nguyện, và những sáng kiến phục vụ khác. Ủy Ban Thường Trực của Hội Ðồng Giám Mục Ðức nhận định Ngày Ðại Kết nầy như là một dấu chỉ đầy khích lệ cho sinh họat Ðức Tin tại Ðức Quốc. "Bởi việc cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Kitô và cùng nhau có một lập trường để đương đầu với những thách thức của thời đại, tất cả mọi người Kitô tại Ðức mang lấy trách nhiệm về thế giới ngày nay".

Tổng thống Ðức ông Johannes Rau và Thủ Tuớng Ðức Ông Gerhard Schroeder đã đến tham dự nghi thức khai mạc "Ngày Ðại Kết".

Từ phía Giáo Hội Tin Lành Luthêrô, có Mục Sư Konrad Kaiser, tổng thư ký của Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội và Giám Mục Giáo Hội Luthêrô Wolfgang Huber, giám mục Berlin.

Từ phiá Giáo Hội Công Giáo, có ÐHY Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô, ÐHY Karl Lehmann, chủ tịch HÐGM Ðức; ÐHY Georg Sterzinsky, TGM Berlin, và Ðức TGM Giovanni Lajolo, sứ thần Toà Thánh tại Ðức.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page