Phản ứng sau cuộc thảo luận tại Vatican

về Quyền Tối Thượng của Phêrô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phản ứng sau cuộc thảo luận tại Vatican về Quyền Tối Thượng của Phêrô.

Tin Vatican  (Apic 28/05/2003) - Cuộc Thảo Luận được tổ chức tại Vatican trong những ngày từ 21 đến 24 tháng 5 năm 2003, về đề tài "thừa tác vụ của Phêrô" đã là cơ hội tốt, để xác định những vấn đề thật, hiện có giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Chính  thống. Ðức TGM Eleuterio Fortino, Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô, đã cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican.

Ðược hỏi về những kết quả  của cuộc thảo luận giữa các thần học gia Công giáo và các thần học gia Chính thống, đến từ các toà Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống trên thế giới, ngọai trừ Toà Giáo Chủ Mascowa, Ðức TGM Fortino đã cho biết rằng "sự đóng góp chính của cuộc thảo luận vừa qua là việc xác định rõ ràng đâu là những vấn đề thật giữa hai bên." Ðức TGM Fortino cho biết thêm rằng vấn đề về thừa tác vụ của Phêrô đã có một lịch sử dài những cuộc tranh tụng, những hiểu lầm và những xác định quá lố trong quá khứ. Nhưng Ngài cũng cho biết là cảm thấy được thỏa mãn, vì đã được dịp để các nhà thần học Công giáo và Chính thống cùng nhau xác định rõ ràng đâu là những vấn đề thật, xét về nền tảng tân ước của quyền tối thượng của Phêrô, cũng như về những diễn tiến và những thực hành của thừa tác vụ nầy trong Giáo Hội.

Khoảng 20 nhà thần học Công giáo và Chính thống giáo đã họp nhau từ ngày 21 đến 24 tháng 5 năm 2003, tại Trụ Sở của Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô, ở Vatican, để trao đổi  trong bầu khí thật huynh đệ, về các khiá cạnh kinh thánh, giáo phụ và lịch sử, của vấn đề "quyền tối thượng của Phêrô". Ðây là một dấu chỉ tích cực trong công cuộc nghiên cứu đại kết. Cuộc thảo luận thật cởi mở, và cần được tiếp tục không những với các giáo hội Chính thống, nhưng còn với các giáo hội đông phương khác  cũng như với các cộng đoàn giáo hội Tin lành khác nữa.

Chủ đề về "quyền tối thượng của Phêrô" có thể sẽ được đưa ra thảo luận vào tháng 10 năm 2003, trong cuộc họp ngọai thuờng của tất cả các vị Hồng y của giáo hội Công giáo, nhân dịp mừng kỷ niệm trọn đủ 25 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô của Ðức Gioan Phaolô II.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page