ÐTC Gioan Phaolô II  gởi đại diện đến IRAK

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II  gởi đại diện đến IRAK.

Tin Vatican (Apic 28/05/2003) - Ðức Tổng Giám Mục Paul Josef Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm" (Cor Unum) đã lên đường đi Irak, ngày 28 tháng 5 năm 2003, theo yêu cầu của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, để quan sát tại chỗ và điều hành công cuộc cứu trợ của Giáo Hội Công Giáo cho dân chúng Irak, sau khi Liên Hiệp Quốc bãi bỏ lệnh phong toả. Thông báo của Phòng Báo Chí Toà Thánh cho biết rằng  "Ðức TGM Paul Josef Cordes đến Irak để nói lên cách cụ thể sự gần gũi tinh thần của ÐTC với toàn thể dân chúng tại Irak".

Chúa Nhật mùng 1 tháng 6 năm 2003, Ðức TGM Cordes sẽ dâng thánh lễ tại nhà thờ chính toà ở thủ đô Bagdad, và mùng 2 tháng 6 năm 2003, trước khi lên đường trở lại Roma, Ðức TGM Cordes sẽ đến thăm thành phố Mossoul, nơi có đa số người kitô sinh sống.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã  có sáng kiến kêu gọi  xin cứu trợ dân chúng Irak hôm thứ Năm Tuần Thánh năm 2003.Và hiện tại, số tiền dâng cúng để trợ giúp cho dân chúng Irak, vẫn còn tiếp tục gởi về Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm", vàsố tiền nầy sẽ được chuyển đến đức  sứ thần Toà Thánh tại Irak.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page