Nghĩa Cử Yêu Thương

(Những Bài Suy Niệm Hằng Ngày Theo Chủ Ðề

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

1. Tiền Bạc

2. Ði Ðường Nào

3. Tiếng Nói của Thinh Lặng

4. Thử Thách

5. Ðôi Giày Cho Chúa Hài Ðồng

6. Nếu Chúa Kitô Không Ðến

7. Sưởi Ấm Chúa Hài Ðồng

8. Chương Trình của Thiên Chúa

9. Sinh Ra Trong Tai Nạn

10. Xin Gặp Chúa Giêsu

11. Tình Bạn Cao Cả

12. Ðể Sống Lương Thiện

13. Giêsu Là Ai

14. Mối Tình Tri Âm Tri Kỷ

15. Cuộc Săn Ðuổi

16. Hồng Ân Kỳ Diệu

17. Biểu Tượng Của Rắn

18. Tìm Kiếm Nhan Thánh Chúa

19. Ðóng Lại

20. Sống Chân Thật

21. Lẽ Sống

22. Dịch Vụ Giết Người

23. Sự Nghỉ Ngơi Ðích Thực

24. Chiến Thắng Huy Hoàng Nhất

25. Hãy Yêu Thương Kẻ Thù

26. Ðêm Và Ngày

27. Chuyện Gia Ðình

28. Chúc Thư

29. Cầu Cho Người Khuất Núi

30. Tình Yêu Không Chết

31. Mẹ Ơi Hãy Ðể Con Ðược Sống

32. Sống Bác Ái

33. Tạ Ơn Cha

34. Lòng Biết Ơn

35. Ngày Cuối Tuần

36. Ðể Ðược Sống Ðời Ðời

37. Thầy Dạy Tốt Nhất

38. Bác Ái

39. Con Là Ai

40. Ðức Tin

41. Cầu Nguyện Liên Lỉ

42. Người Bán Thịt Nướng

43. Tình Yêu Là Trao Ban

44. Chúa Là Tất Cả

45. Tử Ðạo

46. Ngày Thế Mạt

47. Tinh Thần Trách Nhiệm

48. Khi Mẹ Tôi Qua Ðời

49. Vua Hành Khất

 

50. Tỉnh Thức

51. Ðổi Mới

52. Người Khách Lạ

53. Triết Gia Vô Thần

54. Người Khách Lạ Và Bé I-lia

55. Nhi Ðồng Hôm Nay

56. Khát Vọng Tự Do

57. Ước Mơ Của Tôi

58. Một Sự Hồi Sinh

59. Tâm Tình Tạ Ơn

60. Mục Tử Và Người Khách Lạ

61. Bé Mến Thương

62. Những Người Mù Nigiêria

63. Bức Tranh Bị Ðánh Cắp

64. Lương Thực Trường Sinh

65. Các Nhà Tương Lai Học

66. Các Tiên Tri Thời Ðại

67. Các Thiên Thể

68. Người Nghèo Của Thiên Chúa

69. Tình Liên Ðới

70. Hãy Ðóng Lại

71. Tâm Tình tri Ân

72. Con Rồng Cháu Tiên

73. Thánh Hóa Lao Ðộng

74. Sinh Nhật Thứ Năm Mươi

75. Cầu Nguyện Chân Thành

76. Truyền Giáo

77. Vấn Ðề Tôn Giáo

78. Nhớ Về Tổ Tiên

79. Con Tin

80. Ta Ðã Dựng Nên Con

81. Ði Tìm Hạnh Phúc

82. Bông Hoa Dại

83. Sẵn Sàng Trở Về

84. Gia Bảo Quí Giá

85. Hôn Nhân Và Gia Ðình

86. Tinh Thần Nghèo Khó

87. Thiên Chúa Là Cha

88. Món Quà Quí Giá

89. Ðường Thơ Ấu Thiêng Liêng

90. Giáo Lý Của Chúa Giêsu

91. Chúa Giêsu Cầu Nguyện

92. Người Môn Ðệ Yêu Mến

93. Ðiều Ác Hay Tội Lỗi

94. Vần Ðề Ðau Khổ

95. Thái Ðộ Vô Tín

96. Lý Tưởng Và Sự Thật

97. Nhận Biết Con Người

98. Trân Trọng Quá Khứ

 

 

"Những Bài Suy Niệm Hằng Ngày Theo Chủ Ðề"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Copyright (C) 2000 [Radio Veritas Asia, Philippines]. All rights reserved.

Last updated: September 1, 2003 by ÐT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page