Synod of Bishops

Khoa Hop Ngoai Thng lan th 3

Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

Ve Gia nh

(t ngay 05 en 19/10/2014)

 

 


 

Phuc trnh hay nhat trong cac nhom nho nhan manh ti Tin Mng Gia nh

Phuc Trnh cua Thng Hoi ong ac Biet ve Gia nh

Nhan nh cua c Tong Giam Muc Chaput ve Thng Hoi ong

Muc vu gia nh la nghe thuat di s hng dan cua Chua Thanh Than

Thng Hoi ong ve Gia nh nhng nhan nh sau khi ket thuc

Ban Tng trnh uc ket Thng Hoi ong nhng iem con cha ong thuan

c Phaolo VI a tra cho Thien Chua nhng g thuoc ve Thien Chua

Le phong chan phc cho c Phaolo 6 va be mac Thng Hoi ong Giam Muc the gii

Ket thuc Thng Hoi ong Giam Muc ac biet ve gia nh

Bai giang cua c Thanh Cha Phanxico trong thanh le ket thuc Thng Hoi ong

Nhat ky Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh Ngay ket thuc va Cong bo S iep gi cac gia nh

Thng Hoi ong ve gia nh dien van be mac cua c Phanxico

S iep cua Thng Hoi ong Giam muc ai hoi Ngoai thng lan th III (Thanh Thi)

S iep uc ket cua Tong Cong Ngh Thng Hoi ong Giam Muc ve Gia nh (Nguyen Hoang Nam)

Thng Hoi ong ve Gia nh tng trnh sau cung

Bai giang cua c Tong Giam Muc Phaolo Bui Van oc tai Thng Hoi ong Giam Muc

Bai giang cua c Tong giam muc Phaolo Bui Van oc trong Kinh Phung vu Gi Ba

Thng hoi ong ve gia nh phuc trnh cua cac nhom nho

S iep cua Thng Hoi ong ve Gia nh gi cho cong oan Dan Chua tren the gii (ang Minh An)

Tng trnh cua cac nhom nho tai Thng Hoi ong Giam Muc the gii ve gia nh

Nhat ky Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh Ngay th chn

Thng Hoi ong ve Gia nh phien hop chung mi hai

Thng Hoi ong ve Gia nh co hy vong Phuc Trnh Sau Thao Luan se c viet lai

Nhat ky Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh Ngay th tam

Thng Hoi ong ve gia nh quan iem gay tranh cai cua HY Kasper ve Phi va A Chau

Nhat ky Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh Ngay th bay

Phien hop khoang ai th 11 cua Thng Hoi ong Giam Muc the gii ve gia nh

Nhat ky Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh Ngay th sau

Chu e cua Thng Hoi ong Giam muc thng le lan th 14 vao nam 2015

Thng Hoi ong ve Gia nh gay chan ong vi Phuc Trnh Sau Thao Luan

Tng trnh uc ket cac bai phat bieu tai Thng Hoi ong Giam Muc the gii ve gia nh

Thng Hoi ong ve Gia nh phuc trnh sau thao luan

c hong y Walter Brandmuller Muc vu ch thc khong he mau thuan vi giao ly

Thng Hoi ong ve Gia nh phien hop chung th mi

Thng Hoi ong Giam muc ket thuc giai oan mot

Thng Hoi ong ve Gia nh Cac phat bieu cua giao dan

Nhat ky Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh Ngay th nam

Thng Hoi ong Ve Gia nh Phien hop chung th tam va th chn

S iep Thng Hoi ong Giam Muc gi cac gia nh au kho v xung ot

180 ngh phu a phat bieu tai Thng Hoi ong Giam Muc the gii

Nhat ky Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh Ngay th t

Thng Hoi ong ve Gia nh phien hop sau va bay

Thng Hoi ong Giam Muc ban ve nhng tnh trang gia nh kho khan

Nhat ky Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh Ngay th ba

Thng Hoi ong ve Gia nh phien hop bon va nam

Nhat ky Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh Ngay th hai

Thng Hoi ong ve Gia nh phien hop toan the th ba

Phien khoang ai th 3 cua Thng Hoi ong Giam Muc ve gia nh

Nhat ky Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh Ngay th nhat 

Thng Hoi ong ve Gia nh, cap v chong au tien phat bieu

Phien hop th 2 cua Thng Hoi ong Giam Muc the gii ve gia nh

Thng Hoi ong ve Gia nh ngay khai mac

Phien khoang ai au tien cua Thng Hoi ong Giam Muc the gii ve gia nh

Thng Hoi ong Giam muc thang than phat bieu khiem ton lang nghe

Khai mac Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh

Ve ep cua cuoc song gia nh

c Thanh Cha khai mac Thng Hoi ong Giam Muc khoa ac biet ve gia nh

c Thanh Cha chu s buoi canh thc cau nguyen cho Thng Hoi ong Giam muc

 

Cac phat bieu cuoi cung trc khi Thng Hoi ong ac Biet ve Gia nh khai mac

Thng Hoi ong ve gia nh nhn xa hn nhng cng ieu cua gii truyen thong

An tam ve Thng Hoi ong Giam Muc vao thang 10 nam 2014

Song c Tin trong hoan canh ly d tai hon Lay Thien Chua con tin tng vao Ngai

S g Thien Chua a phoi hp loai ngi khong c phan ly

Gia nh kinh nghiem chung cua nhan loai

Thng Hoi ong Giam muc ve Gia nh vi mot phng phap mi

253 ngi se tham d Thng Hoi ong Giam Muc ve gia nh

28 thang Chn Ngay cau nguyen cho Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh

Toa Thanh keu goi cau nguyen cho Thng Hoi ong Giam Muc the gii ve gia nh

Gii thieu Tai lieu lam viec cua Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh

Cong bo Tai Lieu Lam Viec cua Thng Hoi ong Giam Muc the gii thang 10 nam 2014

Chuan b cong bo Tai lieu lam viec cua Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh

Cong bo chu e ai hoi Cac Gia nh The gii Philadelphia 2015

Hoi ngh A chau ve Gia nh Gia nh A chau Anh sang Hy vong

c Thanh Cha ban phep lanh Toa Thanh cho cac tham d vien Hoi ngh Gia nh A chau

c giao hoang chu toa Khoa hop chuan b Thng Hoi ong Giam muc

Thng Hoi ong Giam muc va tnh Hiep oan cua giam muc

Gii thieu toan van noi dung th c Thanh Cha Phanxico gi cac gia nh

Toan Van Bc Th cua c Thanh Cha Phanxico Gi Cac Gia nh

Th gi cac Chu tch Uy ban Giam muc ve Gia nh va cac Uy ban Caritas Quoc gia

TC bo nhiem 3 v Hong y Chu tch thay phien nhau chu toa hop THGM

Moi quan tam ve Ngi ly d tai hon va mot Thng hoi ong hieu qua hn

Giao hoi Ao va Thng Hoi ong Giam muc ve Gia nh

c hong y Maradiaga giai thch ve cai to

Toa Thanh Vatican bat au tong hp cac ban tra li cau hoi ve gia nh

Thng Hoi ong ac Biet ve Gia nh Tai Lieu Chuan B

Gii thieu Tai lieu chuan b ai hoi chung ngoai thng cua THGM 2014

Hop bao chuan b Thng Hoi ong Giam Muc khoa ac biet

Tai lieu chuan b ai hoi chung ngoai thng lan th ba cua THGM 2014

c Thanh Cha trieu tap Thng Hoi ong Giam Muc ve muc vu gia nh


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page