Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu

tại Chiang Mai, Thái Lan, từ ngày 18 đến 22/10/2006

(Asian Mission Cogress in Chiang Mai, Thailand)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Sứ Ðiệp của Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu

Văn kiện Ðịnh hướng và Ưu tiên của Ðại Hội

Hình ảnh Phái Ðoàn Việt Nam tại Ðại Hội

Nghe Bài Hát Chủ Ðề Ðại Hội Truyền Giáo  (Download)

Lời Bài Hát Chủ Ðề Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu

Huy Hiệu của Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu 2006

Chương Trình Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu

Hướng Về Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu

Chủ Ðề Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu 2006

Câu Chuyện Chúa Giêsu Tại Á Châu

Kinh Cầu Cho Việc Truyền Giáo Á Châu

Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu Là Gì?

Mục Tiêu Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu 2006

Kể Cho Thế Giới Về Tình Yêu Thiên Chúa

 

Tường Thuật Hội nghị Truyền giáo Á Châu tại Chiang Mai, Thái Lan (18-22/10/2006)

Bài diễn văn của Ðức Cha Luis Antonio G. Taglem Giám mục Imus, Philippines

Bài Giảng của ÐHY Sepe trong thánh lễ Bế Mạc Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu

Truyền Giáo, một công việc tiếp nối và tham gia vào câu chuyện của Chúa Giêsu

Phỏng vấn Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn về Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu

Kể chuyện về tình yêu của Ðức Kitô là bày tỏ tình yêu của Ngài

Cảm nghiệm Về Một Chuyến Tham Dự Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu I

Hội nghị kết thúc bằng chia sẻ đức tin liên quan đến các bộ lạc Thái Lan và cây lúa

Bài phỏng vấn - Khi nào châu Âu trở thành một Giáo hội nhỏ, họ sẽ nhớ đến châu Á

Phái đoàn Việt Nam tại Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu lần thứ I

Những chia sẻ về văn hóa và niềm tin của cộng đoàn giáo hội Việt Nam

Ngày thứ hai của Hội nghị Truyền giáo Á châu nhấn mạnh tôn trọng các tôn giáo khác

Các tham dự viên Hội nghị Truyền giáo Á châu chia sẻ Câu chuyện Chúa Giêsu

Một người Ấn giáo đã cải đạo nói ông biết được Ðức Kitô qua một bản kinh Ấn giáo cổ

Bảy Phép lạ trong Ðời Tôi của Ðức cha John Tong, Giám mục phụ tá của Hồng Kông

Hôn nhân dị giáo là kinh nghiệm đau khổ nhưng tuyệt vời

Bài giảng của ÐHY Ivan Dias trong Thánh lễ khai mạc Hội nghị Truyền giáo Á Châu

Hơn 1,000 người đến tham dự Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu tại Thái Lan

Các tham dự viên được chào đón nồng nhiệt tại Hội nghị Truyền giáo Á châu

Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu đã được long trọng khai mạc tại Chiang Mai, Thái Lan

Ðiện văn chào mừng của ÐHY Phạm Minh Mẫn gửi Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu

Những ưu tiên dành cho công tác truyền giáo Á Châu

Hội nghị Truyền giáo Á châu là sự chia sẻ đức tin, chứ không phải là một loạt bài phát biểu

Các đại biểu Ma Cao hy vọng thu hút người ta đến với Chúa giữa một xã hội no đủ vật chất

ÐTC bổ nhiệm ÐHY Sepe làm đặc sứ tại Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu

Ðoàn Ðại Biểu Việt Nam họp (lần thứ nhất) Chuẩn Bị Cho ÐHTG/AC

Ðoàn Ðại Biểu Việt Nam họp (lần thứ hai) chuẩn bị cho ÐHTG/AC

Muốn xuất phát lại từ Ðức Kitô trước hết cần trở lại với Người

Các nhân viên về truyền giáo mong đợi Hội Nghị Truyền Giáo mang lại sự hợp tác

Các Kitô hữu Hồng Kông truyền giáo bằng Bánh Trung Thu

Các đại diện Ấn Ðộ chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị Truyền giáo ở Thái Lan

Sự Hiểu Biết Ðổi Mới Về Truyền Giáo

Hội  Nghị THÐGM Á Châu Về Vấn Ðề Các Dân Tộc Bản Xứ

Giáo Hội Công Giáo tại các Quốc Gia Á Châu

Giáo Hội Á Châu Ngày Nay

Tóm tắt về lịch sử truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo tại Á Châu

Liên Hội Ðồng Gíam Mục Á Châu (FABC) Là Gì?

Thư Mời Phái Ðoàn Giáo Hội Việt Nam Tham Dự Ðại Hội Truyền Giáo Á châu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page