Những Người Lữ Hành Trên Ðường Hy Vọng

của Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 

 

Lời Mở

20 - Khiêm Nhường

01 - Ra đi

21 - Cẩn Mật

02 - Bổn Phận

22 - Vui Tươi

03 - Bền Chí

23 - Khôn Ngoan

04 - Tiếng Gọi

24 - Học

05 - Sống Nội Tâm

25 - Phát Triển

06 - Siêu Nhiên

26 - Dấn Thân

07 - Cầu Nguyện

27 - Canh Tân

08 - Hy Sinh

28 - Cuộc Sống Mới

09 - Quả Tim

29 - Gian Khổ

10 - Chí Khí

30 - Ðứa Con Hạnh Phúc

11 - Chúa Hiện Diện

31 - Bác Ái

12 - Hội Thánh

32 - Việc Tầm Thường

13 - Ðức Tin

33 - Lãnh Ðạo

14 - Tông Ðồ

34 - Kiểm Ðiểm

15 - Thánh Lễ

35 - Mẹ Maria

16 - Vâng Phục

36 - Hy Vọng

17 - Thanh Bần

37 - Sống Hy Vọng

18 - Trong Trắng

38 - Con Có Một Tổ Quốc

19 - Gia Ðình

Thay Lời Kết

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page