Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 18 -

 

Luật về sinh lý

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 Hãy bảo con cái Israel và nói với chúng:

"Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi! 3 Ðiều người ta làm ở đất Aicập, nơi các ngươi đã ở, các ngươi sẽ không làm; và điều người ta làm ở đất Canaan, nơi Ta sẽ đem các ngươi vào, các ngươi sẽ không làm, các ngươi sẽ không noi theo tục lệ của chúng. 4 Phán quyết của Ta, các ngươi sẽ thi hành, luật điều của Ta, các ngươi sẽ giữ mà noi theo:

"Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi. 5 Các ngươi sẽ giữ các luật điều của Ta, và các phán quyết của Ta: kẻ nào thi hành các điều ấy thì sẽ nhờ đó mà được sống:

"Ta là Yavê.

"6 Không người nào, bất cứ là ai sẽ chạm đến người cốt nhục để lột trần chỗ kín nó ra. Ta là Yavê.

"7 Chỗ kín của cha ngươi, chỗ kín của mẹ ngươi, ngươi sẽ không lột trần; đó là mẹ ngươi, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín.

"8 Chỗ kín của vợ cha ngươi, ngươi sẽ không lột trần: đó là chỗ kín của cha ngươi.

"9 Chỗ kín của chị em gái ngươi, con gái của cha ngươi hay con gái của mẹ ngươi, sinh trong hay sinh ngoài nhà, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của chúng.

"10 Chỗ kín đứa con gái của con trai hay con gái ngươi, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của chúng, vì đó cũng là chỗ kín của ngươi.

"11 Chỗ kín đứa con gái của vợ cha ngươi, sinh tự cha ngươi, nó là chị em ngươi, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của nó.

"12 Chỗ kín chị em của cha ngươi, ngươi sẽ không lột trần: (vì) đó là thịt của cha ngươi.

"13 Chỗ kín của chị em mẹ ngươi, ngươi sẽ không lột trần, vì đó là thịt của mẹ ngươi.

"14 Chỗ kín của anh em cha ngươi, ngươi sẽ không lột trần; ngươi sẽ không chạm đến vợ nó: đó là bác (thím) ngươi.

"15 Chỗ kín của con dâu ngươi, ngươi sẽ không lột trần, vì nó là vợ của con ngươi, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của nó.

"16 Chỗ kín của vợ anh em ngươi, ngươi sẽ không lột trần, đó là chỗ kín của anh em ngươi.

"17 Chỗ kín của một người đàn bà và con gái nó, ngươi sẽ không lột trần. Ngươi sẽ không cưới con gái của con trai, con gái nó, để lột trần chỗ kín: đó là thịt mình nó: như thế là dâm ô.

"18 Ngươi sẽ không cưới một người đàn bà và chị em nó làm thiếp, để ngoài nó ra còn lột trần chỗ kín của người chị em nó lúc nó còn sống.

"19 Người đàn bà đang thời mắc uế kinh nguyệt, ngươi sẽ không chạm đến để lột trần chỗ kín nó.

"20 Trên người vợ của đồng loại ngươi, ngươi sẽ không gieo tinh mà mắc uế với nó.

"21 Miêu duệ ngươi, ngươi sẽ không dâng siêu độ đến với Molok, ngươi sẽ không phạm đến Danh Thiên Chúa của ngươi: Ta là Yavê.

"22 Với trai, ngươi sẽ không đồng sàng, như nằm với đàn bà: đó là điều đáng nhờm tởm.

"23 Với thú vật ngươi sẽ không gieo tinh mà mắc uế với nó; đàn bà sẽ không đứng trước thú vật để giao hợp với nó: đó là điều quái đản.

"24 Các ngươi đừng để mình ra nhơ uế vì các điều ấy, vì bởi các điều ấy, chúng đã ra nhơ uế, các dân Ta đã tống đi trước mặt các ngươi. 25 Ðất đã ra nhơ uế, Ta đã trừng phạt tội nó, đất đã mửa ra dân cư của nó. 26 Còn các ngươi, các ngươi sẽ giữ các luật điều và phán quyết của Ta, các ngươi sẽ không làm sự gì trong các điều nhờm tởm ấy, người bản hương cũng như khách ngụ cư giữa các ngươi. 27 Vì các điều nhờm tởm ấy, dân trong xứ, có trước các ngươi, đã làm và cả đất đã ra nhơ uế. 28 Nhưng đất sẽ không mửa các ngươi vì đã làm cho nó ra nhơ uế, như nó đã mửa dân có trước các ngươi. 29 Vì phàm ai làm sự gì trong các điều nhờm tởm ấy, những kẻ nào làm thế sẽ bị diệt khỏi lòng dân. 30 Các ngươi sẽ giữ lề lối của Ta, là không làm theo các tục lệ đáng nhờm tởm người ta đã làm trước các ngươi, và các ngươi sẽ không để mình ra nhơ uế vì các điều ấy: Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page