Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 11 -

 

III. Luật Liên Quan Tới Sạch Và Nhơ

 

Vật sạch và vật nhơ

a) Vật trên đất

1 Yavê phán với Môsê và Aharôn và bảo họ rằng: "2 Hãy bảo con cái Israel: Ðây là những sinh vật các ngươi được ăn giữa các thú vật có trên đất!

"3 Phàm thú nào chân có móng, móng xẻ làm nhiều móng và nhai lại, thì các ngươi được ăn. 4 Nhưng các ngươi sẽ không được ăn các giống này trong loài nhai lại và có móng: lạc đà, vì tuy nó nhai lại nhưng nó không có móng xẻ hai: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi; 5 cu li, vì tuy nó nhai lại, nhưng không có móng xẻ hai: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi; 6 thỏ, vì tuy thuộc loại nhai lại, nhưng không có móng xẻ hai: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi; 7 lợn, tuy chân nó có móng , và móng xẻ hai, nhưng không nhai lại: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi. 8 Thịt chúng, các ngươi sẽ không ăn, thây chúng các ngươi sẽ không đụng đến: chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi.

 

b) Vật dưới nước

"9 Trong tất cả các vật ở dưới nước, các ngươi có thể ăn những thứ này: Phàm vật nào có vây, có vảy trong nước ở biển hay ở sông thì các ngươi ăn được. 10 Phàm vật nào không vây không vảy, ở biển hay ở sông, trong các vật nhung nhúc dưới nước, và trong các vật sống dưới nước, chúng sẽ là vật kị đối với các ngươi. 11 Chúng phải là vật kị đối với các ngươi, thịt chúng, các ngươi sẽ không ăn, thây chúng các ngươi sẽ kị. 12 Phàm vật nào dưới nước không vây không vảy, chúng sẽ là vật kị đối với các ngươi.

 

c) Chim chóc

"13 Và đây là những vật các ngươi sẽ coi là vật kị trong loài chim, người ta sẽ không ăn chúng, chúng là vật kị: ưng, cắt, ó, 14 diều hâu, các loại kên kên, 15 mọi thứ quạ, 16 đà điểu, mãnh cầm, hải âu, các loại chim diều, 17 cú, cồng cộc, vọ, 18 hạc, bồ nông, chèo bẻo, 19 cò, các loại triệc, rẻ quạt, dơi.

 

d) Côn trùng có cánh

"20 Các thứ côn trùng có cánh đi bốn cẳng: đều là vật kị đối với các ngươi. 21 Các ngươi sẽ chỉ ăn những vật này trong các loài côn trùng có cánh đi bốn cẳng; con nào có cẳng trên chân để nhảy trên đất. 22 Trong những loài ấy các ngươi được phép ăn: các loại châu chấu, các loại cào cào, các loại sành sành, các loại muồm muỗm. 23 Còn mọi loài côn trùng có cánh bốn chân khác đều sẽ là vật kị đối với các ngươi.

 

Ðụng tới các vật nhơ

"24 Do các vật ấy các ngươi sẽ nhiễm uế vào mình, phàm ai đụng đến thây chết của chúng sẽ mắc uế cho đến chiều. 25 Phàm ai đem gì thuộc thây chết của chúng sẽ phải giặt áo và mắc uế cho đến chiều. 26 Thú vật nào chân có móng, nhưng móng không xẻ hai hay không nhai lại, chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi, phàm ai đụng đến chúng sẽ mắc uế. 27 Mọi vật đi trên bàn chân thuộc các sinh vật đi bốn chân, chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi. Phàm ai đụng đến thây chết của chúng sẽ mắc uế cho đến chiều. 28 Ai đem gì thuộc thây chết của chúng sẽ phải giặt áo và mắc uế cho đến chiều: chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi.

 

e) Côn trùng sống trên đất

"29 Những vật này sẽ là nhơ đối với các ngươi trong những vật nhung nhúc bò trên đất: chuột chũi, chuột và các loại thằn lằn: 30 thạch sùng, rùa, cắc kè, kỳ đà, kỳ nhông.

 

Các luật khác

"31 Các vật ấy sẽ là nhơ đối với các ngươi trong các vật nhung nhúc. Phàm ai đụng vào chúng khi chúng chết rồi, thì sẽ mắc uế cho đến chiều.

"32 Và khi chúng chết rồi có gì của chúng rơi xuống đồ vật nào, thì đồ vật ấy mắc uế, bất cứ là đồ gỗ, áo xống, da, bao bị hay đồ đoàn nào khác người ta dùng vào việc gì. Người ta sẽ cho vào nước, và nó sẽ mắc uế cho đến chiều rồi sẽ được sạch. 33 Và mọi bình sành bị vật gì của chúng rơi vào trong, thì mọi đồ đựng trong đó sẽ mắc uế, và các ngươi sẽ đập bể bình ấy đi. 34 Phàm đồ ăn nào người ta dùng đến mà bị nước (bình ấy) thấm vào sẽ mắc uế và thức uống nào người ta dùng đến, bất cứ trong bình nào, cũng mắc uế. 35 Có gì của thây chết chúng rơi xuống đồ vật nào, đồ vật ấy sẽ mắc uế: lò, bếp sẽ phải đập phá đi, chúng thành mắc uế, chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi. 36 (Tuy rằng suối nước, giếng và ao nước vẫn là sạch), nhưng cái gì đụng đến thây chết của chúng sẽ mắc uế. 37 Nếu có gì của thây chết chúng rơi vào giống má gì để gieo vãi, thì hạt giống vẫn là sạch. 38 Nhưng nếu hạt giống đã ngâm nước và có gì thuộc thây chết của chúng rơi vào, thì giống ấy là nhơ đối với các ngươi.

"39 Nếu có con nào chết đi trong thú vật các ngươi dùng để ăn thịt, thì ai đụng vào thây nó sẽ mắc uế cho đến chiều. 40 Ai ăn thây nó sẽ phải giặt áo xống và mắc uế cho đến chiều; và ai khuân cất thây nó sẽ phải giặt áo xống và mắc uế cho đến chiều.

 

Ý nghĩa giáo lý

"41 Mọi côn trùng bò trên đất: là vật kị, người ta không được ăn. 42 Mọi vật bò bằng bụng, mọi vật đi bốn chân hay có nhiều chân hơn, tóm lại phàm côn trùng nào bò trên đất, các ngươi sẽ không ăn vì chúng là vật kị. 43 Các ngươi chớ để mình thành đồ ghê tởm vì các côn trùng bò sát; các ngươi đừng để mình nhiễm uế vì chúng, vì bởi chúng các ngươi mắc uế. 44 Vì chính Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi: các ngươi sẽ ở như người thánh và các ngươi hãy là thánh, vì Ta là Thánh, các ngươi sẽ không để cho mình nhiễm uế vì bất cứ côn trùng nào cựa quậy trên đất. 45 Vì Ta là Yavê, Ðấng đã đem các ngươi lên từ đất Aicập, để Ta nên Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi sẽ là thánh, vì Ta là Thánh.

 

Kết luận

"46 Ðó là luật về thú vật, chim muông và mọi loài sinh vật cựa quậy dưới nước và mọi vật bò trên đất. 47 Ðể phân biệt nhơ với sạch, sinh vật ăn được và sinh vật không ăn được".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page