Những tài liệu về

Ðối thoại Ðại Kết

và Hiệp Nhất các Giáo Hội Kitô

 

 

Prepared for internet by Vienamese Missionaries in Asia


 

Giám mục Anh Giáo đến Roma để thương lượng gia nhập Công giáo

Anh giáo truyền thống tại Canada xin trở về hiệp thông với Công giáo

Ðức thánh cha viếng thăm nhà thờ Tin lành Luther tại Roma

Hiệp nhứt với Giáo hội Công giáo là mục tiêu của đại kết

Giáo hội Anh Giáo tại Hoa kỳ xin gia nhập Giáo hội Công giáo

Hàng trăm giáo xứ Anh Giáo tại Hoa kỳ bỏ phiếu xin gia nhập Công giáo

Nhận định về sự hiệp nhứt trong Giáo hội tại Trung Quốc

Liên hiệp Anh Giáo tại Úc trở về hiệp thông trọn vẹn với Công giáo

Liên hiệp Anh Giáo Úc bỏ phiếu xin gia nhập vào Giáo hội Công giáo

Tòa thánh nêu vấn đề liệu có thể soạn thảo quyển giáo lý đại kết không

Các thách đố của Chính thống giáo

Ðề cao những lập trường chung của Giáo hội Chính thống và Công giáo

Các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo và Giáo lý Công giáo

ÐTGM Anh giáo Canterbury hài lòng về cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha

Tòa thánh đeo đuổi cuộc đối thoại với liên hiệp Anh giáo

Việc thiết lập cơ chế đặc biệt cho những người Anh giáo trở lại Công giáo

Một liên hiệp Anh Giáo ly khai không muốn trở lại Công giáo

Anh giáo tại Hàn Quốc hoan nghênh quyết định của Tòa thánh

Nhận định về việc công bố Tông Hiến cho tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo

Công bố tông hiến Anglicanorum coetibus về việc đón nhận tín hữu Anh giáo

Công bố Tông Hiến về việc đón nhận các tín hữu Anh Giáo vào Công Giáo

Giáo hội Anh Giáo tại Malaysia đón nhận quyết định của Ðức Thánh Cha

Phản ứng của một số Giám mục Anh giáo trước quyết định của ÐTC

Nhận định về quyết định đón nhận các tín hữu Anh giáo về với Công giáo

Không có vấn đề độc thân linh mục trong việc đón nhận tín hữu Anh giáo

Việc hội nhập của các tín hữu Anh giáo vào Giáo hội Công giáo

Quan hệ tốt đẹp với Chính thống giáo

Vài nét về Cuộc gặp gỡ giữa Tòa Thánh và đại diện Huynh Ðoàn Pio X

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tòa Thánh và đại diện Huynh đoàn Pio X

Giáo hội Anh giáo Phi Châu khước từ lời mời gọi của Ðức Thánh Cha

Các nhóm Anh giáo trở lại Công giáo và vấn đề tài sản

Tổng giám mục Anh Giáo tại Anh tuyên bố sẵn sàng gia nhập Công giáo

Anh giáo - lịch sử và một số điều khác biệt với Công giáo

Qui chế dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo

Tòa thánh thiết lập một cơ cấu đặc biệt cho Anh Giáo trở lại Công giáo

Phản ứng cuả HÐGM Hoa Kỳ về thể chế cho Anh giáo trở về Công giáo

Tông Hiến cho thành lập Giáo Hạt tòng nhân cho các tín hữu Anh Giáo

Anh giáo hiệp thông với Công giáo qua Tông Tòa Hiến Chế riêng

6 người Chính thống giáo bị bắt giữ vì chống lại cuộc đối thoại

Ðức cha Williamson Giám mục thủ cựu bị truy tố

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Pio X

Vài nét về Huynh đoàn thánh Pio X và thảm cảnh ly giáo

Một số nhận định về bức thư ÐTC gửi các Giám Mục trên thế giới

Thư của ÐTC gửi các Giám Mục về việc giải vạ tuyệt thông cho 4 Giám Mục

Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh lên tiếng về vụ Giám Mục Williamson

ÐTC Biển Ðức 16 tha vạ tuyệt thông cho 4 Giám Mục Công Giáo thủ cựu

ÐTC Beneđitô XVI viếng thăm Thổ Nhỉ Kỳ (28/11~1/12/2006)

Ðức TGM Canterbury của Anh Giáo bắt đầu chuyến viếng thăm Roma

Cuộc họp đại kết giữa các Giám Mục Công Giáo và Anh Giáo tại Anh Quốc

Ðức Thượng Phụ Chính Thống Nga cám ơn ÐTC về khoản tiền trợ giúp

Hai cuộc ly giáo quan trọng trong lịch sử Giáo hội Công giáo

Vài nét về các Giáo hội Ðông Phương

Giáo Sư Scott Haln Mục Sư Giáo Phái Presbytarian trở lại Công Giáo

Bà Betty Brennan rời bỏ đạo Satan và trở lại với Công Giáo

Ðức Hồng Y Walter Gasper, tuyên bố về đối thoại giữa các tín hữu Kitô

Chia sẻ nghi thức thánh thể giữa công giáo và tin lành Luther: chưa thể được

Peru trở lại với cầu nguyện vào một thời điểm chính trị nghiêm trọng

Ủy Ban đặc biệt của Tòa Thánh đón tiếp Huynh đoàn Thánh Pio X trở về

Tòa Thánh xác nhận có thương thuyết với nhóm của Ðức Cha Lefebvre

Ðức Bartolomeo I đón nhận chuyến viếng thăm của ÐTC tại Hy lạp

Công giáo Sri Lanka và các tôn giáo khác được mời gọi làm sứ giả hòa bình

Một giáo phận Anh Giáo bỏ luật cấm người li dỵ tái hôn

ÐTC Gioan Phaolô II đã tặng nhà thờ St. Theodore cho Chính Thống Giáo

Cuộc Ðối Thoại của Ủy Ban Ðối Thoại Thần Học giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo

Tòa Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Constantinopoli mở phân khoa thần học

"Thư Ðại Kết" của các Giám Mục Âu Châu có thể sẽ được ký vào năm 2001

Tân Ðại Sứ Hy Lạp cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh đến công cuộc đại kết

Dân Số của các Tôn Giáo lớn trên thế giới

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ gặp Ðức Giáo Chủ Bartolomêô I vào ngày 24/3/2000

ÐTC lưu ý quan niệm sai lầm về việc đối thoại liên tôn

ÐTC nói về đối thoại đại kết nhắm đến sự hiệp nhất những người Kitô

 

Những tài liệu về Ðối Thoại Ðại Kết và Hiệp Nhất Kitô trong năm 1999

Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống tại Nga

 


Back to Vienamese Missionaries in Asia Home Page