Sinh hoạt chính trị

đang gặp khủng hoảng luân lý

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sinh hoạt chính trị đang gặp khủng hoảng luân lý.

Tin Roma (Apic 13/07/2004) - Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo "Cộng Hòa" (La Republica), số phát hành ngày thứ Ba 13 tháng 7 năm 2004, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tổng Giám Mục Genova, đã nhận định rằng sinh hoạt chính trị hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng luân lý. Ngài nói như sau: "Sinh Hoạt Chính Trị đang bị "thiếu hụt" (deficit) luân lý và bị mất ý thức về công ích."

Ðức Hồng Y Bertone, thuộc dòng Don Bosco, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Genova, miền Trung Bắc Italia, đã giữ chức vụ Tổng Thư Ký Bộ giáo lý Ðức Tin, tại Tòa Thánh Vatican. Ðức Hồng Y giải thícth thêm nhận định của mình như sau: "Người làm chính trị không nên che dấu đức tin của mình trong lãnh vực riêng tư. Trái lại, họ nên tự vấn mình về điều đã  làm, hoặc đã không làm, để có thể loại bỏ hay ít ra giảm bớt những vắn đề."

Dựa trên bối cảnh sinh hoạt chính trị tại Italia, Ðức Hồng Y Bertone cho rằng điều khẩn thiết cần làm là "giáo dục" để giúp cho xã hội vượt qua những ích kỷ của nó, và nhất là để giúp cho người trẻ vượt qua được thành kiến chối từ chính trị, không muốn nghe nói đến chuyện chính trị." Ðức Hồng Y nhắc lại rằng, theo quan điểm của Ðức Phaolô VI, thì chính trị có ơn gọi cao thượng của nó; Ðức Phaolô VI thường nói rằng chính trị là hình thức cao nhất của đức bác ái kitô cũng như của đức bác ái xã hội."

Cuối cùng, Ðức Hồng Y Bertone nhắc đến vai trò của các phương tiện truyền thông xã hội đối với chính trị. Các phương tiện truyền thông có thể trình bày một cái nhìn khác về cuộc sống. "Chúng ta đang chứng kiến một thay đổi sâu xa về những tiêu chuẩn luân lý cho cuộc sống. Xã hội ngày nay cho thấy một nếp sống luân lý hết sức đề cao cá nhân chủ nghĩa, theo nghĩa là mỗi cá nhân sống theo những tiêu chuẩn riêng mình thích và có lợi cho mình mà thôi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page