ÐTC Gioan Phaolô II

gởi Ðức Hồng Y Paul Cordes

đến tìm hiểu tình hình tại Soudan

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II gởi Ðức Hồng Y Paul Cordes đến tìm hiểu tình hình tại Soudan.

Tin Roma (Apic 22/07/2004) - Hôm thứ Năm 22 tháng 7 năm 2004, quan tâm đến tình hình tại Darfour, miền Tây Soudan, ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi Ðức Hồng Y Paul Josef Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm", đến Soudan, để nói lên sự gần gủi và liên đới của ngài với nỗi thống khổ của dân chúng, nhất là của những anh chị em tị nạn, do bởi những cuộc xung đột tại vùng Darfour. Ðây là những cuộc xung đột được Ông Kofi Annan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc,  mô tả như  là "mang tính cách thanh luyện chủng tộc".

Trong bức thư --- được Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh ÐTC, gởi cho Ðức Hồng Y Paul Josef Cordes, trước khi lên đường đi Soudan, vào ngày thứ Năm 22 tháng 7 năm 2004, --- ÐTC nói lên mong ước các thẩm quyền tại Soudan lắng nghe tiếng nói của dân chúng tại Darfour và tôn trọng những quyền lợi căn bản của họ, như quyền sống, quyền tự do trên bình diện tôn giáo cũng như chính trị, quyền được sống an lành trên chính mãnh đất quê hương của họ. ÐTC cũng nói lên niềm tin tưởng rằng những thẩm quyền tại Soudan biết cộng tác với cộng đồng quốc tế, để gia tăng cố gắng nhắm tìm ra giải pháp công bằng cho vùng Darfour.

Theo ÐTC, việc công nhận những quyền lợi của những dân tộc khác nhau sinh sống tại Soudan, sẽ cho phép "tất cả mọi công dân cộng tác vào việc xây dựng một xã hội công bằng, được thiết lập trên tình liên đới và trên phúc lợi cho mọi người. ÐTC hy vọng rằng việc tôn trọng thẩm quyền hợp pháp tại địa phương sẽ giải quyết được những vấn đề của vùng Darfour, đang có nguy cơ phá vở hiệp ước Hòa Bình đã được ký kết vào cuối năm 2003, giữa miền Bắc Soudan theo Hồi Giáo và miền Nam Soudan theo đạo thờ vật linh và kitô giáo.

Ðược biết cuộc nội chiến tại Soudan đã kéo dài từ 20 năm qua đã gây thiệt mạng cho khoảng 2 triệu người, và làm cho khoảng 5 triệu dân chúng phải dời cư  tị nạn.

Phần Ðức Hồng Y Paul Josef Cordes, theo chương trình, trước hết ngài đến thủ đô Khartoum của Soudan, để gặp gở với Ðức Sứ Thần Tòa Thánh, và với Ðức Hồng Y Wako, tổng giám mục Khartoum, cũng như với những vị đại diện cho Hội Ðồng Giám Mục Soudan, để được thông tin về tình hình. Sau đó ngài sẽ đến vùng Darfour và viếng thăm các trại tị nạn tại Nyala.

Ðược biết, Ðức Hồng Y Wako, Tổng Giám Mục Khartoum, đã nhận định rằng "Cuộc nội chiến tại Soudan đã bắt đầu giữa hai miền Bắc và Nam Soudan, là do vấn đề của công bằng và bình đẳng giữa những công dân của một quốc gia. Vấn nạn chính yếu đã và còn đang là vấn đề dân chúng miền Nam Soudan cảm thấy mình bị đàn áp." Ðức Hồng Y Wako đã nói lên điều nầy trong bài đăng trong tạp chí "30 Ngày", xuất bản tại Italia, số phát hành tháng 11 năm 2003.

Cuộc thương thuyết Hòa Bình lần cuối cùng đã diễn ra hôm ngày 15 tháng 7 năm 2004, tại Addis Abeba, thủ đô của Ethiopi, do sáng kiến và trung gian của các quốc gia trong Liên Hiệp Phi Châu. Nhưng đã không đạt được kết quả nào cả, vì những nhóm phiến quân  vùng Darfour đã đặt ra những điều kiện khó khăn mà chính quyền Soudan không thể chấp nhận được. Hai phong trào phiến quân --- Ðạo Quân Giải Phóng dân tộc Soudan --- và Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Soudan --- thuộc miền Nam Soudan, đều đã rời bàn Hội Nghị, với lời yêu cầu chính phủ Soudan  chấp nhận những điều kiện của họ, trước khi tiếp tục cuộc thương thuyết.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page