Các Chủng Sinh thuộc

Ðại Chủng Viện San Jose ở Guadalajara

mở chiến dịch chuẩn bị cho

Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Chủng Sinh thuộc Ðại Chủng Viện San Jose ở Guadalajara mở chiến dịch chuẩn bị cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế.

Tin  Guadalajara (Zenit 18/07/2004) - Ðể chuẩn bị cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế vào tháng 10 năm 2004, 400 Chủng Sinh tại Guadalajara mở chiến dịch mỗi ngày chia nhau thành những nhóm nhỏ, đi thăm các gia đình trong tổng giáo phận, nhắm mục đích cổ võ và canh tân Ðức Tin vào Bí Tích Thánh Thể.

Linh Mục Francisco Gonzalez, giám học tại Chủng Viện San Jose đã kể cho hãng tin Fides của bộ Truyền Giáo, ở Roma, như sau:

"Mỗi sáng, theo từng nhóm nhỏ từ 20 đến 40 người, các chủng sinh lên đường đến các giáo xứ. Rồi tại các giáo xứ, nhóm các chủng sinh nầy lại chia nhau thành những tổ nhỏ hơn nữa, để đi thăm từng gia đình trong giáo xứ. Tại mỗi gia đình, các chủng sinh cùng cầu nguyện và suy tư với các thành viên gia đình, theo chương trình đã được quyết định trước với cha sở. Buổi chiều, các chủng sinh có những sinh hoạt chung với các nhóm chuyên biệt, như nhóm các thiếu nhi, nhóm những đôi bạn trẻ mới lập gia đình, nhóm các giáo lý viên. Các nhóm chuyên biệt nầy sinh hoạt với nhau và cùng nhau suy nghĩ về những khía cạnh của Bí Tích Thánh Thể, dựa trên những đề tài đã được soạn trước bởi Ủy Ban Trung Ương Tổ Chức Ðại Hội Thánh Thể.

Theo nhận xét của Cha Antonio Gonzalez Comejo, kinh sĩ nhà thờ chính tòa Guadalajara, thì càng đến ngày tổ chức Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, thì càng gia tăng lòng hăng say hồ hởi nơi cộng đoàn tín hữu. Nhiều sáng kiến và sinh hoạt đã được tổ chức cấp giáo xứ cũng như  cấp giáo phận. Thậm chí, có cộng đoàn tổ chức trước những "Tiểu Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế" cho từng giới khác nhau như: giới sinh viên, giới giáo lý viên, giới nhà giáo các cấp, giới các gia đình. Riêng ở cấp giáo xứ, có tổ chức một sáng kiến đặc biệt được gọi là "Bao Vây Thành Giêricô", nhắm mục đích khuyến khích lòng tôn sùng Bí Tích Thánh Thể.

Sáng Kiến "Bao Vây Thành Giêricô" được dựa trên câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước về cuộc Bao Vây Thành Giêricô trong vòng bảy ngày. Cộng Ðoàn Giáo Xứ tổ chức Tuần Bảy Ngày Ðêm Liên Tục Chầu Thánh Thể, để cầu xin Thiên Chúa phá đổ những bức tường ngăn cản các tín hữu sống đời sống đức tin đích thật.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page