ÐTC Gioan Phaolô II

giải thích Thánh Vịnh 118

trong buổi tiếp kiến chung

sáng thứ Tư 21 tháng 7 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích Thánh Vịnh 118 trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 21 tháng 7 năm 2004.

Tin Vatican (VIS 21/07/2004) - Sáng thứ Tư, 21 tháng 7 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã từ  Castel Gandolfo trở về Vatican, để tiếp kiến các tín hữu hành hương, lúc 10.30 sáng, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, trong Nội Thành Vatican.

Trong bài huấn đức cho các tín hữu, tiếp tục loạt bài giải thích các Thánh Vịnh được dùng trong các Giờ Kinh Chiều, ÐTC đã giải thích thánh vịnh 118, mà ngài gọi là "Lời Chúc Tụng Những Lề Luật của Chúa".

Tác giả Thánh Vịnh đã chúc tụng Lời Chúa như là Ðèn soi bước, là Ánh sáng soi đường. Sau nầy, Chúa Giêsu Kitô đến và mạc khải chính mình như là "ánh sáng thế gian"; "Ai bước đi theo Người, thì sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống" (x. Gn 8,12).

ÐTC lưu ý đến thái độ của người công chính như được mô tả trong thánh vịnh 118, một thái độ nhất quyết trung thành với Lề Luật Chúa, mặc cho những đau khổ, những thử thách có thể xảy  đến trong cuộc đời. Áp dụng điều nầy cho người tín hữu hôm nay, ÐTC nói như sau: "Người tín hữu biết rằng mình tiến bước trên đường đời giữa những nguy hiểm, những đói khát và những bách hại; người tín hữu biết rằng thử thách luôn chờ đón mình, và rằng mỗi ngày mình phải vác lấy thập giá trên con đường tiến lên núi Calvario. Tuy nhiên, người công chính duy trì lòng trung thành của mình và thưa lên cùng Chúa như lời thánh vịnh 118: "Lạy Chúa, con đã thề hứa, và nay con xin xác nhận, con sẽ tuân giữ những mệnh lệnh công bằng của Chúa; con không bỏ quên luật Chúa; con đã không lạc xa những huấn lệnh của Ngài".

Và ÐTC quả quyết thêm rằng: "Sự an bình trong lương tâm là sức mạnh của kẻ tin vào Chúa; sự kiên trì tuân giữ những mệnh lệnh của Chúa là nguồn mạch mang đến sự thanh thản an bình cho nội tâm con người."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page