Bộ Giáo Lý Ðức Tin công bố tài liệu mới

về sự cộng tác giữa người nam và người nữ

trong Giáo Hội và trong xã hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bộ Giáo Lý Ðức Tin công bố tài liệu mới về sự cộng tác giữa người nam và người nữ trong Giáo Hội và trong xã hội.

Tin Vatican (Vis 29/07/2004) - Vào lúc 12 giờ trưa, theo giờ địa phương Roma, thứ Bảy 31 tháng 7 năm 2004, Bộ Giáo Lý Ðức Tin  công bố một tài liệu mới có tựa đề là: "Thơ Gởi Cho Các Giám Mục Giáo Hội Công Giáo về sự cộng tác giữa người nam và người nữ trong Giáo Hội và  trong xã hội", trong các ấn bản bằng tiếng Italia, Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha.

Tài liệu trình bày một "nhân luận" theo quan điểm kitô, vừa nhấn mạnh đến sự bình đẳng giữa hai phái tính nam nữ, để đáp lại "ý thức hệ về phái tính" đang gây hiểu lầm hoặc thiên lệch về những quyền lợi căn bản của con người.

Chúng tôi sẽ nói về Tài Liệu mới nầy trong  chương trình phát thanh kỳ tới, mến chào quí vị và cac bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page