Linh Mục Raniero Cantalamessa

kỷ niệm 25 năm thi hành chức vụ

làm nhà giảng thuyết phủ giáo hoàng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh Mục Raniero Cantalamessa kỷ niệm 25 năm thi hành chức vụ làm "nhà giảng thuyết phủ giáo hoàng".

Tin Roma (Zenit 4/07/2004) - Linh Mục Raniero Cantalamessa, thuộc dòng capucin, vừa mừng kỷ niệm 25 năm thi hành  chức vụ làm "nhà giảng thuyết phủ giáo hoàng", và như thế được tiếp xúc đặc biệt gần bên Ðức Gioan Phaolô II. Cha cho biết "tác  vụ giảng thuyết tại phủ giáo hoàng, đã luôn khích lệ Cha canh tân việc giảng thuyết; cha luôn luôn cố gắng phân biệt những dấu chỉ của thời đại, những thách thức và những vấn đề to lớn của Giáo Hội, ngõ hầu có thể suy nghĩ về những dấu chỉ đó.

Trong một phỏng vấn trên đài Phát Thanh Vatican, để ghi dấu 25 năm làm nhà giảng thuyết phủ giáo hoàng, Cha Raniero Cantalamessa đã kể lại vài mẩu chuyện vui cha đã trải qua trong khoảng thời gian 25 năm nầy. Cha nói: "Sự việc một vị Giáo Hoàng dành ra thời giờ để lắng nghe bài giảng của một linh mục tầm thường, là mẫu gương của lòng khiêm tốn to lớn. Tôi còn nhớ rằng có lần Ðức Thánh Cha vắng mặt liên tiếp hai ngày thứ sáu, không đến nghe bài giảng của tôi, vì lúc đó ngài đi thăm bên Trung Mỹ. Khi ÐTC trở về, và sau khi nghe tôi giảng xong, ngài tách mình ra khỏi các cha thư ký, đến bên cạnh tôi và nói lời xin lỗi vì đã không đến nghe giảng hai lần".

Cha Raniero Cantalamessa còn nhắc lại biến cố khác nữa như sau: "Tôi không bao giờ quên được lần đầu tiên tôi giảng trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Tôi phải nói chậm lại một chút, và do đó, bài giảng kéo dài quá thời gian đã được định trước khoảng 10 phút. Vị trưởng ban nghi lễ phủ giáo hoàng thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ. Ngày hôm sau, vị trưởng ban nghi lễ nầy cho tôi biết là Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gọi ngài đến và vui miệng nói: khi ai đó nhân danh Chúa mà giảng cho chúng ta, thì chúng ta không nên nhìn vào đồng hồ."

Cha Cantalamessa kết luận như sau: "Ðây là khía cạnh  của Ðức Giáo Hoàng đã ảnh hưởng trên tôi nhiều nhất. Xem ra Ðức Thánh Cha không bao giờ tỏ ra vội vàng. Mặc dù có nhiều việc đang chờ ngài giải quyết, nhưng khi ÐTC hiện diện với ai, thì ngài chỉ chú tâm đến người đó mà thôi. Có lần vì bị kẹt xe, tôi đến trễ giờ hẹn để giảng khoảng 15 phút. Vài vị hồng y đã tỏ ra "hơi mất kiên nhẫn" và ra ngoài chờ tôi ở trước cửa nhà nguyện. Phần Ðức Thánh Cha, thì ngược lại, ngài tự nhiên an bình quỳ trong nhà nguyện lần chuổi và không tỏ vẽ gì "mất bình tỉnh" vì tôi đến trể!

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page