The Road of Hope

under the Light of Bible and Vatican II

by Cardinal Francis Xavie Nguyen Van Thuan

Ðường Hy Vọng

Dưới Ánh Sáng Lời Chúa và Công Ðồng

ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lời nói đầu

Những chữ viết tắt trong các sách Kinh Thánh và Công Ðồng

Lời nhắn nhủ

1. Ra đi : 1 - 16

2. Bổn phận : 17 - 38

3. Bền chí : 39 - 60

4. Tiếng gọi : 61 - 79

5. Sống nội tâm : 80 - 101

6. Siêu nhiên : 102 - 117

7. Cầu nguyện : 118 - 147

8. Hy sinh : 148 - 175

9. Quả tim : 176 - 194

10. Chí khí : 195 - 229

11. Chúa hiện diện : 230 - 246

12. Hội thánh : 247 - 270

13. Ðức tin : 271 - 290

14. Tông đồ : 291 - 342

15. Thánh lễ : 343 - 388

16. Vâng phục : 389 - 406

17. Thanh bần : 407 - 424

18. Trong trắng : 425 - 461

19. Gia đình : 462 - 505

20. Khiêm nhượng : 506 - 522

21. Cẩn mật : 523 - 531

22. Vui tươi : 532 - 542

23. Khôn ngoan : 543 - 556

24. Học : 557 - 581

25. Phát triển : 582 - 604

26. Dấn thân : 605 - 633

27. Canh tân : 634 - 663

28. Cuộc sống mới : 664 - 690

29. Gian khổ : 691 - 717

30. Ðứa con hạnh phúc : 718 - 736

31. Bác ái : 737 - 806

32. Việc tầm thường : 807 - 832

33. Lãnh đạo : 833 - 882

34. Kiểm điểm : 883 - 909

35. Ðức Mẹ Maria : 910 - 948

36. Hy vọng : 949 - 978

37. Sống hy vọng : 979 - 1001

38. Thánh Giuse

 

Những Bài Thơ Trong Tù của Ðức cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page