Nói Với Giới Trẻ

(Những Loạt Bài Nói Chuyện Với Giới Trẻ

của Nữ Tu Mai An thực hiện

trong chương trình Phát Thanh

của Ðài Chân Lý Á Châu năm 1995)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

01. Biết Yêu Ðời Sống

02. Khát Vọng Hạnh Phúc

03. Ảo Tưởng Hạnh Phúc

04. Hạnh Phúc Là Cho Ði

05. Hạnh Phúc Là Tìm Thấy Ý Nghĩa Ðời Mình

06. Hạnh Phúc Với Giá Cao

07. Hạnh Phúc Là Trung Tín

08. Hạnh Phúc Là Sống Vì Một Chọn Lựa Căn Bản

09. Say Mê Lý Tưởng

10. Bậc Thang Giá Trị Và Hoa Trái Ðời Sống

11. Sống Say Mê Ðến Quên Mình

12. Tôi Muốn Gì?

13. Mô Phạm Ðời Sống

14. Ðặc Ðiểm Của Con Người

15. Lý Tưởng Là Xương Sống Của Tinh Thần

16. Lý Tưởng Sống Còn Là Bảo Ðảm Sức Khỏe Tinh Thần

17. Tận Dụng Thời Giờ Quý Báu

18. Một Ðời Sống Tràn Ðầy

19. Quan Trọng Là Ý Hướng Ngay Thẳng

20. Nhà Xây Trên Cát Hay Trên Ðá

21. Biết Nhận Ðịnh Chân Giá Trị

22. Khôn Ngoan Và Thông Biết

23. Căn Cước Tính Của Người Khôn Ngoan Thật

24. Khôn Ngoan Là Hồng Ân Của Chúa

25. Tuổi Trẻ Tuổi Ðiên Rồ

26. Hiện Tại Là Giờ Phút Quyết Liệt

27. Cầm Ðầu Chạy Về Ðâu?

28. Trở Về Với Bản Thân Trong Yên Lặng

29.

30. Hãy Rộng Mở Nhãn Giới Và Khôn Ngoan Ðối Phó

31. Hãy Giữ Vững Lập Trường

32. Tuổi Trẻ Sứ Giả Của Chân Giá Trị

33. Tuổi Trẻ Sứ Giả Của Tình Yêu Vị Tha

34. Tuổi Trẻ Sứ Giả Của Hy Vọng

35. Tuổi Trẻ Sứ Giả Của Lòng Khiêm Tốn Chân Thành

36. Tuổi Trẻ Sứ Giả Của Ðời Sống Vì Tha Nhân

37. Lạy Ngài Xin Hãy Phán dạy Con

38. Trung Gian Lời Chúa

 

* Vai trò quan trọng của người cha trong gia đình

 

- Những loạt bài "Nói Với Giới Trẻ" trên đây của Nữ Tu Mai An đã được phát thanh trên Ðài Chân Lý Á Châu (Radio Veirtas Asia) vào cuối năm 1995 đầu năm 1996 và đã được phát lại lần thứ hai vào cuối năm 1999 đầu năm 2000.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page