Synod of Bishops

Khóa Họp Ngoại Thường lần thứ 3

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

Về Gia Ðình

(từ ngày 05 đến 19/10/2014)

 

 


 

Phúc trình hay nhất trong các nhóm nhỏ nhấn mạnh tới Tin Mừng Gia Ðình

Phúc Trình của Thượng Hội Ðồng Ðặc Biệt về Gia Ðình

Nhận định của Ðức Tổng Giám Mục Chaput về Thượng Hội Ðồng

Mục vụ gia đình là nghệ thuật dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình những nhận định sau khi kết thúc

Bản Tường trình đúc kết Thượng Hội đồng những điểm còn chưa đồng thuận

Ðức Phaolô VI đã trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa

Lễ phong chân phước cho Ðức Phaolô 6 và bế mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới

Kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt về gia đình

Bài giảng của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ kết thúc Thượng Hội Ðồng

Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Ngày kết thúc và Công bố Sứ điệp gửi các gia đình

Thượng Hội Ðồng về gia đình diễn văn bế mạc của Ðức Phanxicô

Sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Ðại hội Ngoại thường lần thứ III (Thành Thi)

Sứ điệp đúc kết của Tổng Công Nghị Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Gia Ðình (Nguyễn Hoàng Nam)

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình tường trình sau cùng

Bài giảng của Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Bài giảng của Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc trong Kinh Phụng vụ Giờ Ba

Thượng hội đồng về gia đình phúc trình của các nhóm nhỏ

Sứ điệp của Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình gởi cho cộng đoàn Dân Chúa trên thế giới (Ðặng Minh An)

Tường trình của các nhóm nhỏ tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về gia đình

Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Ngày thứ chín

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình phiên họp chung mười hai

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình có hy vọng Phúc Trình Sau Thảo Luận sẽ được viết lại

Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Ngày thứ tám

Thượng Hội Ðồng về gia đình quan điểm gây tranh cãi của ÐHY Kasper về Phi và Á Châu

Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Ngày thứ bảy

Phiên họp khoáng đại thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới về gia đình

Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Ngày thứ sáu

Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 14 vào năm 2015

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình gây chấn động với Phúc Trình Sau Thảo Luận

Tường trình đúc kết các bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới về gia đình

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình phúc trình sau thảo luận

Ðức hồng y Walter Brandmuller Mục vụ đích thực không hề mâu thuẫn với giáo lý

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình phiên họp chung thứ mười

Thượng Hội đồng Giám mục kết thúc giai đoạn một

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình Các phát biểu của giáo dân

Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Ngày thứ năm

Thượng Hội Ðồng Về Gia Ðình Phiên họp chung thứ tám và thứ chín

Sứ điệp Thượng Hội Ðồng Giám Mục gửi các gia đình đau khổ vì xung đột

180 nghị phụ đã phát biểu tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới

Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Ngày thứ tư

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình phiên họp sáu và bẩy

Thượng Hội Ðồng Giám Mục bàn về những tình trạng gia đình khó khăn

Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Ngày thứ ba

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình phiên họp bốn và năm

Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Ngày thứ hai

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình phiên họp toàn thể thứ ba

Phiên khoáng đại thứ 3 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về gia đình

Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Ngày thứ nhất 

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình, cặp vợ chồng đầu tiên phát biểu

Phiên họp thứ 2 của Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới về gia đình

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình ngày khai mạc

Phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới về gia đình

Thượng Hội đồng Giám mục thẳng thắn phát biểu khiêm tốn lắng nghe

Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình

Vẻ đẹp của cuộc sống gia đình

Ðức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục khóa đặc biệt về gia đình

Ðức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục

 

Các phát biểu cuối cùng trước khi Thượng Hội Ðồng Ðặc Biệt về Gia Ðình khai mạc

Thượng Hội Ðồng về gia đình nhìn xa hơn những cường điệu cuả giới truyền thông

An tâm về Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2014

Sống Ðức Tin trong hoàn cảnh ly dị tái hôn Lạy Thiên Chúa con tin tưởng vào Ngài

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly

Gia đình kinh nghiệm chung của nhân loại

Thượng Hội đồng Giám mục về Gia Ðình với một phương pháp mới

253 người sẽ tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục về gia đình

28 tháng Chín Ngày cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình

Tòa Thánh kêu gọi cầu nguyện cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về gia đình

Giới thiệu Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình

Công bố Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới tháng 10 năm 2014

Chuẩn bị công bố Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình

Công bố chủ đề Ðại hội Các Gia đình Thế giới Philadelphia 2015

Hội nghị Á châu về Gia đình Gia đình Á châu Ánh sáng Hy vọng

Ðức Thánh Cha ban phép lành Tòa Thánh cho các tham dự viên Hội nghị Gia đình Á châu

Ðức giáo hoàng chủ tọa Khoá họp chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Thượng Hội đồng Giám mục và tính Hiệp đoàn của giám mục

Giới thiệu toàn văn nội dung thư Ðức Thánh Cha Phanxicô gửi các gia đình

Toàn Văn Bức Thư của Ðức Thánh Cha Phanxicô Gửi Các Gia Ðình

Thư gửi các Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Gia đình và các Ủy ban Caritas Quốc gia

ÐTC bổ nhiệm 3 vị Hồng y Chủ tịch thay phiên nhau chủ tọa họp THÐGM

Mối quan tâm về Người ly dị tái hôn và một Thượng hội đồng hiệu quả hơn

Giáo hội Áo và Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình

Ðức hồng y Maradiaga giải thích về cải tổ

Toà Thánh Vatican bắt đầu tổng hợp các bản trả lời câu hỏi về gia đình

Thượng Hội Ðồng Ðặc Biệt về Gia Ðình Tài Liệu Chuẩn Bị

Giới thiệu Tài liệu chuẩn bị Ðại hội chung ngoại thường của THÐGM 2014

Họp báo chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám Mục khóa đặc biệt

Tài liệu chuẩn bị Ðại hội chung ngoại thường lần thứ ba của THÐGM 2014

Ðức Thánh Cha triệu tập Thượng Hội Ðồng Giám Mục về mục vụ gia đình


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page