Ðức Thánh Cha triệu tập

Thượng Hội Ðồng Giám Mục

về mục vụ gia đình

 

Ðức Thánh Cha triệu tập Thượng Hội Ðồng Giám Mục về mục vụ gia đình.

Vatican (SD 8-10-2013) - Hôm 8 tháng 10 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố triệu tập một Thượng Hội Ðồng Giám Mục khóa ngoại thường lần thứ III, sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm 2014.

Chủ đề của khóa họp là: "Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng Tin Mừng".

Cho đến nay đã có 2 Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới khóa ngoại thường: khóa thứ I hồi năm 1969 về các Hội Ðồng Giám Mục và đoàn thể tính (collegialità) của hàng Giám Mục; khóa thứ II hồi năm 1985 về việc áp dụng Công đồng chung Vatican II, 20 năm sau khi bế mạc Công Ðồng.

Ngoài ra đã có 13 Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới thường kỳ, thông thường 3 năm nhóm một lần. Lần thứ 13 hồi tháng 10 năm 2012 về việc tái truyền giảng Tin Mừng.

Chiều thứ hai 7 tháng 10 và sáng 8 tháng 10 năm 2013, Ðức Thánh Cha đã đích thân tham dự khóa họp của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế giới. Từ lâu ngài đã bày tỏ ý muốn cải tổ phương thức tiến hành các Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Trong ý hưởng cải tổ Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Ðức Thánh Cha đã thuyên chuyển Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic người Croát làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức, sau 9 năm làm Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, và ngài bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Lorenzo Baldissero, cho đến nay là Tổng thư ký Bộ Giám Mục, làm Tân Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, tuyên bố rằng: "Thật là một điều rất quan trọng việc ấn định một Thượng Hội Ðồng Giám Mục ngoại thường về đề tài mục vụ gia đình. Ðây là cách thức Ðức Thánh Cha muốn tiến hành suy tư và hành trình của Cộng đồng Giáo Hội, với sự tham dự trong tinh thần trách nhiệm của hàng Giám Mục ở các nơi trên thế giới.

Thật là điều đúng khi Giáo Hội cùng tiến hành trong suy tư và kinh nguyện, cũng như đề ra những đường hướng mục vụ chung trong những điểm quan trọng nhất, như mục vụ gia đình, dưới sự hướng dẫn của Ðức Giáo Hoàng và các Giám Mục. Việc ấn định Thượng Hội Ðồng Giám Mục ngoại thường cho thấy rõ con đường đó. Trong bối cảnh này, đề nghị những giải pháp đặc biệt từ phía những người hoặc cơ quan địa phương có nguy cơ tạo ra sự hỗn động. Tốt hơn nên làm nội bật tầm quan trọng của việc tiến bước trong sự hiệp thông hoàn toàn với cộng đoàn Giáo Hội".

Cha Lombardi ám chỉ tới tin nói rằng Tổng giáo phận Freiburg bên Ðức cho những tín hữu ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Ðức Tổng Giám Mục Robert Zollitsch, nguyên Tổng Giám Mục chính tòa nay là Giám quản Tông tòa tổng giáo phận Freiburg phải thanh minh rằng: "Không có gì thay đổi, không có gì là mới mẻ". Tin này từ văn phòng mục vụ địa phương và không mang trách nhiệm nào của Ðức Giám Mục sở tại.

Hồi năm 2012, 120 Linh Mục ở Freiburg đã ký vào một tuyên ngôn bày tỏ bất đồng với kỷ luật hiện hành của Giáo Hội về việc không cho người ly dị tái hôn được rước lễ. (SD 8-10-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page