Giới thiệu Tài liệu chuẩn bị

Ðại hội chung ngoại thường lần thứ ba

của Thượng Hội đồng Giám mục

 

Giới thiệu Tài liệu chuẩn bị Ðại hội chung ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục.

Roma (WHÐ 07-11-2013) - Sáng thứ Ba 05 tháng 11 năm 2013, Phòng Báo chí Toà Thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu Tài liệu chuẩn bị Ðại hội chung ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 05 đến ngày 19 tháng Mười năm 2014 với chủ đề "Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng". Chủ toạ cuộc họp báo có Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom-Budapest, Hungary, Tổng tường trình viên; Ðức Tổng giám mục Lorenzo Baldisseri, Thư ký Thượng Hội đồng; và Ðức Tổng giám mục Bruno Forte, Tổng giáo phận Chieti-Vasto, Italia, Thư ký đặc biệt.

Ðức Tổng giám mục Baldisseri cho biết: "Ðề tài về Gia đình sẽ được Thượng Hội đồng bàn thảo trong hai giai đoạn: giai đoạn một, Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường năm 2014 sẽ xác định "các vấn đề cần được đặt ra" từ những ý kiến do các Hội đồng Giám mục gửi về; giai đoạn hai, Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ năm 2015 sẽ soạn thảo đường hướng mục vụ cụ thể".

Ngài tiếp tục nói đến tiến trình chuẩn bị Ðại hội: bắt đầu bằng việc tham khảo các giáo hội địa phương về chủ đề của Ðại hội. Tuy nhiên, trong trường hợp này tiến trình được khai triển theo những phương pháp đặc biệt, vì phương pháp làm việc của Thượng Hội đồng hiện đang được duyệt xét lại, và còn vì đây là một Ðại hội chung ngoại thường của Thượng Hội đồng.

Liên quan đến đổi mới phương pháp làm việc: "Ý tưởng là biến cơ cấu Thượng Hội đồng thành một công cụ hiệp thông thực sự và hiệu quả, qua đó tính hiệp đoàn mà Công đồng Vatican II từng mong muốn sẽ được thể hiện và đạt được. Thật vậy, mục tiêu này là mong muốn của Ðức Thánh Cha, muốn củng cố hoạt động của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục để Văn phòng này có thể thực hiện sứ vụ thúc đẩy tính hiệp đoàn của các giám mục một cách thích đáng, cùng với Ðức giáo hoàng và dưới quyền Ðức giáo hoàng, trong việc cai quản trị Giáo hội hoàn vũ. Ðiều này dẫn đến việc không chỉ thay đổi tiến trình Thượng hội đồng cả về cơ cấu lẫn phương pháp, nhưng còn thay đổi việc thích nghi Văn phòng tổng Thư ký về mặt chức năng, tất nhiên gồm cả việc sắp xếp lại các chỗ ngồi".

Liên quan đến tính chất ngoại thường của Ðại hội này: "Ðây là hình thức Thượng Hội đồng đáp ứng nhu cầu phải đối phó với một vấn đề đòi hỏi phải có quyết định nhanh chóng, trong khi vẫn xét đến lợi ích của Giáo hội hoàn vũ. Rõ ràng là cuộc khủng hoảng của thế giới ngày nay về phương diện xã hội và tinh thần đã ảnh hưởng đến đời sống gia đình và đưa đến một tình trạng cấp bách về mục vụ thực sự, cần phải triệu tập một Ðại hội ngoại thường".

Ðức hồng y Erdo lưu ý rằng, trong tài liệu chuẩn bị, "gia đình như là một thực tại phát sinh do ý muốn của Ðấng Tạo Hóa và cấu thành một thực tại của xã hội. Vì thế, gia đình không phải là một phát minh đơn thuần của xã hội loài người, càng không phải là của quyền lực của con người, nhưng là một thực tại tự nhiên được Chúa Kitô nâng lên trong ân sủng Thiên Chúa. Tài liệu chuẩn bị, cũng như chính Giáo hội, liên kết chặt chẽ gia đình với hôn nhân".

Ðức hồng y Erdo tóm tắt tất cả các câu hỏi, từ việc chuẩn bị hôn nhân và việc Phúc-âm-hoá các cặp vợ chồng và gia đình họ, đến các đôi kết hợp với nhau trong thực tế mà không được công nhận về mặt tôn giáo hay dân sự, đến hoàn cảnh của những người Công giáo ly dị và tái hôn và các cặp đôi đồng tính, cũng như các thủ tục tiêu hôn. Tuy nhiên, ngài khẳng định: toàn bộ bản câu hỏi "ở trên một bình diện cao hơn: đó vượt lên những vấn đề đang tồn tại, nó mở ra viễn cảnh nhìn nhận thực tế rằng gia đình là một món quà thực sự mà Ðấng Tạo Hóa ban tặng cho nhân loại".

Cuối cùng, Ðức Tổng giám mục Bruno Forte nhắc lại rằng cách đề cập đến những thách đố đối với cuộc sống gia đình hiện nay phải là cách mà Chân phước Gioan XXIII nói đến trong nhật ký của ngài ngay trước khi khai mạc Công đồng Vatican II: "Tất cả phải được xem xét trong ánh sáng của mục vụ: nghĩa là, để cứu rỗi và hướng dẫn các linh hồn". Ngài nói thêm, "Vì thế, đây không phải là việc tranh luận về các vấn đề giáo lý, vốn đã được Huấn quyền làm sáng tỏ mới đây... Lời mời gọi của Thượng Hội đồng đối với toàn Giáo hội là hãy lắng nghe các vấn đề và mong đợi của các gia đình ngày nay, bày tỏ sự gần gũi của mình và lòng thương xót của Thiên Chúa một cách khả tín cũng như nét đẹp của việc đáp lại lời Chúa mời gọi chúng ta".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page