Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục

thường lệ lần thứ 14

 

Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 14.

Roma (WHÐ 14-10-2014) - Trong phiên khoáng đại XI của Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp vào sáng thứ Hai 13 tháng 10 năm 2014, chủ đề của Ðại hội chung thường lệ lần thứ 14 Thượng Hội đồng Giám mục đã được công bố: "Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới hiện nay". Thượng Hội đồng này do Ðức Thánh Cha Phanxicô triệu tập, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 04 đến ngày 25 tháng Mười năm 2015.

(VIS)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page