Công bố Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris)

của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình

 

Công bố Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình.

Roma (WHÐ 23-06-2014) - Tài liệu làm việc của Ðại hội chung ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình (5 - 19/10/2014) sẽ được công bố vào trưa thứ Năm, 26 tháng Sáu năm 2014.

Tài liệu làm việc là bản đúc kết do Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng soạn thảo dựa trên bản trả lời mà Văn phòng nhận được từ các Giáo hội địa phương gửi về Roma, để trả lời bản câu hỏi được Văn phòng Thư ký gửi đi hồi tháng Mười năm 2013.

Các cuộc thảo luận trong Thượng Hội đồng về chủ đề "Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng" sẽ dựa trên Tài liệu làm việc này.

Tài liệu làm việc sẽ được các hồng y và giám mục sau đây trình bày: Ðức hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng; Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom-Budapest (Hungary), Tổng Tường trình viên; Ðức hồng y André Vingt-Trois, Tổng giám mục Paris (Pháp), Chủ tịch thừa uỷ; Ðức Tổng giám mục Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti-Vasto (Italia), Thư ký đặc biệt.

Tài liệu này được ấn hành bằng sáu ngôn ngữ: Pháp, Ý, Anh, Ðức, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page