Tòa Thánh kêu gọi

cầu nguyện cho Thượng Hội Ðồng

Giám Mục thế giới về gia đình

 

 

Tòa Thánh kêu gọi cầu nguyện cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về gia đình.

Vatican (SD 6-09-2014) - Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục mời gọi toàn Giáo Hội dành chúa nhật 28 tháng 9 năm 2014 làm Ngày Cầu nguyện cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục khóa đặc biệt thứ 3.

Khóa họp sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 5 đến 19 tháng 9 năm 2014 về đề tài "Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo Tin Mừng".

Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục mời gọi các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, hội đoàn và phong trào cầu nguyện trong các thánh lễ và các buổi cử hành khác cho công việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục trong những ngày trước và trong khi tiến hành Công nghị Giám Mục thế giới.

Tại Roma, mỗi ngày sẽ buổi cầu nguyện tại Nhà Nguyện Ðức Mẹ là phần rỗi của dân Roma ở Ðền thờ Ðức Bà Cả. Các tín hữu có thể hiệp ý cầu nguyện cho ý nguyện đó, nhất là trong gia đình. Các tín hữu cũng được khuyên đọc kinh Mân Côi cầu cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Trong những ngày tới đây Văn Phòng Tổng thư ký sẽ công bố một tài liệu ngắn bằng nhiều thứ tiếng, với kinh nguyện do chính Ðức Thánh Cha Phanxicô soạn, và một số ý chỉ lời nguyện giáo dân. (SD 6-9-2014)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page